Om oss

Välkommen till Sveriges generalkonsulat i S:t Petersburg, Ryssland!

Sveriges generalkonsulat i S:t Petersburg ansvarar för de officiella svenska kontakterna med nordvästra Ryssland. Det konsulära distriktet utgörs av staden S:t Petersburg, länen Archangelsk, Leningrad, Murmansk, Novgorod och Pskov, republikerna Karelen och Komi och Nenetska autonoma kretsen.

I generalkonsulatets arbete ingår att bistå svenska aktörer i deras kontakter, arbeta med utvecklingssamarbetet och rapportera om händelseutvecklingen i distriktet. Generalkonsulatet arbetar också aktivt med näringslivsfrämjande, kulturella projekt, Sverigeinformation och mediekontakter. Generalkonsulatet ger konsulärt stöd och rådgivning till svenska medborgare i distriktet. Totalt arbetar här tre utsända tjänstemän och åtta lokalanställda.

Generalkonsulatet är beläget på klassisk svensk mark i S:t Petersburg, i korsningen Lilla stallhovsgatan/Svenska gränden. I huset, som ritades av den svenske arkitekten Carl Andersson och som i dag kallas Sverigehuset, finns förutom kanslilokaler även generalkonsulns residens samt kontorslokaler för ett antal företrädesvis svenska och nordiska verksamheter. Huset invigdes 1997 i närvaro av Sveriges statsminister Göran Persson. Själva generalkonsulatet har dock funnits i S:t Petersburg/Leningrad sedan 1972. Närmaste granne är den gamla svenska kyrkan S:ta Katarina, där det i dag finns en svensk församling.

Senast uppdaterad 01 nov 2022, 10.17