Rösta utomlands

Utlandssvenskar finns med i röstlängden och behåller därmed sin rösträtt i tio år efter det att utvandringen registrerats i folkbokföringen.

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige i Sverige.

Personer som är bosatta utomlands eller befinner sig utomlands vid de allmänna valen den 11 september i år kan förtidsrösta från utlandet. Det går att förtidsrösta från utlandet genom att skicka en brevröst eller genom att rösta på en ambassad eller ett konsulat.

Du som har rösträtt i valen 2022 kan rösta på ambassaden i Moskva eller på generalkonsulatet i Sankt Petersburg. 

Man får brevrösta från 28 juli. I normalfallet postar den röstande själv kuvertet till Sverige, men under rådande omständigheter kan ni skicka kuvertet till ambassaden i Moskva så att vi har det senast 25 augusti.

Generalkonsulatet kommer att hålla öppet för röstmottagning mellan kl 10-12 alla vardagar från torsdagen den 18 augusti till fredagen den 2 september, förutom tisdagen den 23 augusti (öpettider för röstmottagning är mellan kl 14-16).
Skulle du inte ha möjlighet att rösta under dessa tider, ring oss på tel +7 812 329 1430 så hittar vi en tid som passar.

 

 

Efter tio år måste man göra en skriftlig anmälan till Skatteverket i Sverige för att behålla rösträtten i en ny tioårsperiod. Denna anmälans ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet. Anmälningsblanketten kan laddas ner via länken till höger och skickas sedan direkt till Skatteverket i Östersund:

Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 2001
839 86 Östersund
SWEDEN

Om inte en anmälan är gjord 30 dagar före valet har en utlandssvensk som inte är med i röstlängden ändå chans att rösta. En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet, eller från utlandsmyndighet räknas. Detta gäller enbart om rösten inkommer till Valmyndigheten senast kl. 12.00 dagen före valdagen.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats

 

Valet.jpg

Du som bor utomlands, glöm inte att anmäla dig till röstlängden (gäller de som bott mer än 10 år utomlands och som inte röstade i förra valet). Läs mer om röstlängden. Du kan även läsa mer om hur du anmäler dig till röstlängden här.

Rösta på ambassad eller brevrösta från utlandet

Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten
Tel: + 46 10 57 57 000. Har du frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret kontakta Skatteverket Tel: + 46 8 564 851 60

I filmen nedan ser du hur det går till när man röstar på en ambassad 

 

Senast uppdaterad 02 jun 2022, 16.11