Meny

Val till svensk riksdag, landsting och kommunfullmäktige

29 maj 2018

Röstmottagning vid generalkonsulatet i S:t Petersburg

Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige i Sverige. Du som har rösträtt i valen den 9 september 2018 och befinner dig i nordvästra Ryssland kan rösta vid generalkonsulatet i S:t Petersburg alternativt brevrösta med post till Valmyndigheten.

Följande viktiga datum att notera:

Juni - Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten per formulär på deras hemsida www.val.se fr o m vecka 23 (juni månad) 2018.

Juli - Om du är folkbokförd i utlandet och finns med i röstlängden sänder Valmyndigheten material till dig för brevröstning under juli månad tillsammans med ett utlandsröstkort till den adress Skatteverkets har registrerat gällande dig i sitt folkbokföringsregister.

26 juli - Du som väljer att brevrösta kan skicka rösten med post från utlandet tidigast 26 juli 2018.

3 augusti - Sista dagen för anmälan till röstlängden om du önskar rösta i årets val. Skatteverket behöver få din anmälan senast detta datum för att den ska hinna registreras innan valet. Du behåller automatiskt din rösträtt i tio år efter att du har flyttat utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig till röstlängden för att kunna rösta i svenskt val. Detta sker på Skatteverkets blankett Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842) som återfinns på www.skatteverket.se. Länk till blanketten finns även på www.val.se. Blanketten kommer även att finnas med i försändelsen med   utlandsröstkort från Valmyndigheten.

Röstmottagning sker vid generalkonsulatet i S:t Petersburg under tiden 20 augusti - 6 september 2018. Medtag giltig id-handling samt röstkort.

Plats: Malaja Konjusjennaja 1/3. 

Måndag 20 augusti      kl 10-12

Tisdag 21 augusti        kl 10-12

Onsdag 22 augusti       kl 10-12

Torsdag 23 augusti       kl 16-18

Fredag 24 augusti         kl 10-12

Måndag 27 augusti       kl 10-12

Tisdag 28 augusti          kl 10-12

Onsdag 29 augusti         kl 10-12

Torsdag 30 augusti         kl 16-18

Fredag 31 augusti           kl 10-12

Måndag 3 september       kl 10-12

Tisdag 4 september         kl 10-12

Onsdag 5 september        kl 16-18

Torsdag 6 september        kl 10-12

Senast uppdaterad 29 maj 2018, 11.25