Meny

Tillfälligt inreseförbud till Sverige och ändrade rutiner för viseringsansökningar på grund av inreseförbudet

18 maj 2020

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och avser icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz. Syftet är att hindra spridningen av coronaviruset. Beslutet trädde ikraft den 19 mars och gällde inledningsvis 30 dagar (till och med utgången av 17 april). Den 16 april beslutade regeringen att förlänga inreseförbudet till och med den 15 maj, och den 14 maj förlängdes inreseförbudet till och med den 15 juni.

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Det finns även undantag för EES-medborgare och personer med uppehållstillstånd om syftet med inresan är att återvända till sitt hem*.

Inreseförbudet omfattar heller inte personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Till exempel kan detta vara fallet för*: 

  • hälso- och sjukvårdspersonal;
  • gränsarbetare;
  • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn i nödvändig utsträckning;
  • diplomatiska tjänstemän och vissa betalda konsulära tjänstemän och deras familjer och anställda;
  • kurirer i utländska stater;
  • personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare;
  • transitpassagerare, om de inte går igenom en passkontroll;
  • personer med trängande familjeskäl;
  • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl;
  • Säsongsarbetare inom livsmedelsindustrin, exempelvis  bärplockning, mjölkproduktion, spannmålsskörd m.m.

*Beslut om inresa i varje enskilt fall beslutas av polismyndigheten som ansvarar för gränskontrollen. Om du har frågor kring gränspassage i just ditt fall, behöver du kontakta polisen på +46771141400. 

Nya rutiner för utfärdande av viseringar

Från och med den 23 mars 2020 tar ambassaden endast emot ansökningar från de kategorier av personer som inte omfattas av det tillfälliga inreseförbudet.

Från och med den 23 mars 2020 kan man inte längre lämna in sin ansökan om visering via ett av VFS Globals kontor. Detta gäller även om du planerar att resa efter den 15 juni 2020.  Ambassaden kommer endast att handlägga viseringsansökningar för personer som inte omfattas av inreseförbudet. Ansökan ska göras direkt på ambassaden.

Du kan kontakta viseringsavdelningen för mer information om kraven på följande e-post adress: visa.moscow@gov.se.

Vänligen läs igenom nedan vanliga frågor och svar noggrant. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Senast uppdaterad 18 maj 2020, 10.07

vanliga frågor och svar