Tillfälligt inreseförbud till Sverige och ändrade rutiner för viseringsansökningar på grund av inreseförbudet

28 maj 2021

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och avser icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz. Syftet är att hindra spridningen av coronaviruset. Inreseförbudet har förlängts ett antal gånger. För närvarande gäller inreseförbudet till och med den 31 augusti 2021.

Från den 19 november 2020 är följande personer undantagna inreseförbudet*:

 • Svenska medborgare;
 • EES-medborgare (inklusive medborgare i Andorra, Vatikanen, San Marino och Monaco) och medborgare i Schweiz;
 • Person som har ställning som varaktig bosatt i Sverige eller annan EU-stat;
 • Person med uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten;
 • Person som har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten;
 • Personer som har familjeanknytning till ovan nämnda kategorier (se Q&A).

Inreseförbudet omfattar heller inte personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Till exempel kan detta vara fallet för*: 

 • hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen;
 • gränsarbetare;
 • säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn ;
 • diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och anställda;
 • främmande staters kurirer ;
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret 
 • transitpassagerare, om de inte går igenom en passkontroll;
 • personer med trängande familjeskäl;
 • sjömän;
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl;
 • personer som reser i syfte att studera, och
 • personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

*Beslut om inresa i varje enskilt fall beslutas av polismyndigheten som ansvarar för gränskontrollen. Om du har frågor kring gränspassage i just ditt fall, behöver du kontakta polisen på +46771141400. 

Ambassaden uppmanar dig även att kontakta den ryska gränsmyndigheten för att få information om du kommer tillåtas lämna landet, då man från och med den 30 mars 2020 och tillsvidare har beslutat att landets yttre gräns ska stängas.

Nya rutiner för utfärdande av viseringar

Ansökan om visering kan göras direkt på ambassaden, eller via ett av VFS Global kontor, efter tidsbokning.

Ambassaden kan endast bevilja visering för de kategorier av personer som inte omfattas av det tillfälliga inreseförbudet. Detta gäller även om du planerar att resa efter den 31 augusti 2021.

Du kan kontakta viseringsavdelningen för mer information om kraven på följande e-post adress: visa.moscow@gov.se.

Vänligen läs igenom nedan vanliga frågor och svar noggrant. Sidan uppdateras kontinuerligt.

vanliga frågor och svar