Ledig tjänst - politisk handläggare

28 jun 2022

Sveriges ambassad i Rwanda söker lokalanställd politisk handläggare

Ambassaden i Kigali representerar Sverige i Rwanda. Ambassadens huvudsakliga verksamhetsområde är utvecklingssamarbetet med Rwanda, och i enlighet med regeringsbeslut i januari 2020 är den nya strategin inriktad på inkluderande ekonomisk utveckling, miljömässigt hållbar utveckling samt mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Även forskning och högre utbildning är prioriterat.  De politiska relationerna har växt i betydelse och frågor kopplade till framför allt export- och näringslivsfrämjande men även Sverigefrämjande har i dagsläget stort fokus inom den politiska sektionens arbete. Ambassaden arbetar för att främja demokratisk och fredlig utveckling i Rwanda, för ökad politisk dialog och samverkan samt fördjupade förbindelser mellan Sverige och Rwanda. Vi ger konsulär service men handlägger inte migrationsärenden. Ambassaden har 20 medarbetare, varav i genomsnitt åtta är utsända från Sverige.

Tjänsten är en lokalanställning vid den politiska sektionen. Anställningen är tidsbegränsad till ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt.

 

Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak:

  • Tillsammans med myndighetschefen ansvara för rapportering, analys och rådgivning om rwandisk inrikes-, utrikes- och säkerhetspolitik (inklusive med fokus på Rwanda i Stora Sjö-regionen), samt handelspolitik, demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Tillsammans med myndighetschefen ansvara för ambassadens export- och näringslivsfrämjande. Fokus på att initiera, koordinera och följa upp samarbete med såväl Team Sweden-aktörer, inklusive handelskamrar, som svenska företag intresserade av att expandera till den rwandiska marknaden.
  • Bygga och upprätthålla nätverk med relevanta aktörer och representera ambassaden på möten relaterade till ansvarsområdena.
  • Bidra till ambassadens kommunikationsarbete med sociala medier genom att koordinera med kommunikationsansvarig på ambassaden.
  • I samarbete med myndighetschef/kollegor förbereda och genomföra lokala aktiviteter och besök relaterade till ansvarsområdet.
  • Andra arbetsuppgifter utifrån vad ambassadens verksamhet kräver.

 

Vi söker Dig som har svenskt medborgarskap och en akademisk examen, gärna med någon typ av internationell/statsvetenskaplig inriktning. Gärna med intresse för handelspolitiska frågor och näringslivsfrämjande, då den politiska sektionen har särskild tonvikt på export- och näringslivsfrämjande. Du har god analytisk förmåga och formulerar dig väl i skrift och tal på såväl svenska som engelska. Kunskaper i franska är meriterande. Ambassaden är förhållandevis liten och arbetar integrerat, vilket kräver flexibilitet. Vi strävar också efter att utnyttja de olika uppdragen för att skapa synergier och mervärde för Sveriges samlade representation i Rwanda. Arbetstempot på ambassaden är tidvis högt och ambassadens storlek kräver medarbetare med flexibilitet som vid behov kan hantera nya sysslor och krav. De många externa kontakterna och de politiska frågornas komplexitet i Rwanda ställer stora krav på samarbetsförmåga och gott omdöme.

Kunskaper om och erfarenheter från Afrika eller från annan utlandsmyndighet är önskvärda.

Lön och övriga villkor gäller enligt ambassadens regelverk för lokalanställda. Godkänd registerkontroll är en förutsättning för tillträde.

För ytterligare information om innehållet i tjänsten kontakta myndighetschef Johanna Teague: Johanna.teague@gov.se, eller nuvarande innehavare av tjänsten Gabrielle Tillberg: gabrielle.tillberg@gov.se

För frågor om anställningsvillkor kontakta administrativ chef Åsa Karén Persson: asa.karen.persson@gov.se

Ansökan med personligt brev, CV, universitetsbetyg samt två referenser ska vara ambassaden tillhanda senast 12 augusti 2022 och ska skickas till följande adress: ambassaden.kigali@gov.se med ärendemening ”Ansökan: Lokalanställd politisk handläggare”.

Senast uppdaterad 28 jun 2022, 10.29