Den nya totalförsvarsplikten - så påverkar den dig!

Våren 2010 bestämde riksdagen att ändra i lagen om totalförsvarsplikt.

Ändringen innebär bland annat att:

  • Ingen längre måste mönstra och göra lumpen
  • Alla 18-åringar - både kvinnor och män - ska svara på frågorna i beredskapsunderlaget, se nedan
  • Lumpen är ersatt av en frivillig militär utbildning, som ska leda till en anställning i Försvarsmakten

Är du 18 år och svensk medborgare måste du lämna uppgifter om dig själv i frågeformulär på Rekryteringsmyndighetens webbplats. Uppgifterna lagrar i två år. Om skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret införs igen, används uppgifterna för att bedöma om du har förutsättningar att klara utbildningen. Har du det, kommer du att kallas till mönstring. Men bara om riksdagen ändrar lagen igen. 

Om det återigen blir obligatoriskt att mönstra för att eventuellt göra lumpen gäller det alla 18-åringar – både kvinnor och män.

Är du intresserad av den frivilliga militära utbildningen ansöker du hos Försvarsmakten  http://www.forsvarsmakten.se/

Blir du 18 i år?

De allra flesta 18-åringar ska besvara frågorna i beredskapsunderlaget, men inte alla. Som svensk medborgare måste du i samband med din 18-årsdag lämna uppgifter om dig själv i det webbaserade beredskapsunderlaget. Uppgifterna i underlaget använder vi för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring om plikten införs igen.

Alla behöver däremot inte svara på frågorna i beredskapsunderlaget. Du behöver inte svara om du...

  • är svensk medborgare och bor utomlands
  • har någon skada eller sjukdom som gör att du inte kan komma i fråga för inskrivning till tjänstgöring
  • är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård)

Varje år får vi underlag från Skatteverket om folkbokföring samt uppgifter från bland andra vårdinrättningar, kommuner och Försäkringskassan. Detta är vårt underlag när vi ska bedöma vilka som inte behöver svara på frågorna i beredskapsunderlaget.

Får du ändå ett brev med inloggningsuppgifter från oss måste du svara på frågorna i beredskapsunderlaget. I brevet finns det två personliga koder till ett frågeformulär på webben. Frågorna handlar framförallt om din hälsa och din fysik. De frågorna är du och alla andra 18-åriga killar och tjejer skyldiga att svara på.

Har du funderingar kring beredskapsunderlaget kan du läsa mer på http://www.rekryteringsmyndigheten.se/

Senast uppdaterad 01 feb 2018, 16.03