Team Sweden

Team Sweden är ett paraply för Sveriges alla myndigheter, verk och bolag som arbetar med export- och investeringsfrämjande insatser. Syftet med Team Sweden är att göra det enkelt och tydligt för svenska företag som vill ut på exportmarknaden och utländska företag som vill importera svenska produkter eller investera i Sverige. I Team Sweden ingår de viktigaste departementen och myndigheterna som arbetar med dessa frågor.

Sommaren 2016 presenterades regeringens nya exportstrategi med fokus på jobbtillväxten i Sverige. Team Sweden är en del av denna strategi och ett första svar på näringslivets synpunkter på svenskt exportstöd. I december 2019 presenterades Sveriges uppdaterade export- och investeringsstrategi som återfinns här final_exportstrategi_191209.pdf (regeringen.se) och i december 2020 presenterades nya satsningar inom ramen för export- och investeringsfrämjandet inför 2021 Nya satsningar inom export- och investeringsfrämjandet - Regeringen.se

Ambassaden i Warszawa arbetar aktivt inom Team Sweden för att främja svensk handel och innovationer. Lokalt i Polen består Team Sweden av Sveriges ambassad i Warszawa, Business Sweden och handelskamrarna i Polen och Sverige med svensk koppling till svensk-polska handelsrelationer. Tillsammans arbetar vi med att förstärka Sverigebilden i Polen samt aktivt stödja svenska företag på den polska marknaden.

Team Sweden på Twitter

Senast uppdaterad 21 jan 2021, 14.37