Meny

Team Sweden

Team Sweden är ett paraply för Sveriges alla myndigheter, verk och bolag som i dag arbetar med exportfrämjande insatser för svenska företag. Syftet med Team Sweden är att göra det enkelt och tydligt för företag som vill ut på exportmarknaden. I Team Sweden ingår de viktigaste departementen och myndigheterna som arbetar med exporten.

Sommaren 2016 presenterades regeringens nya exportstrategi med fokus på jobbtillväxten i Sverige. Team Sweden är en del av denna strategi och ett första svar på näringslivets synpunkter på svenskt exportstöd.

Ambassaden arbetar löpande med dessa organisationer för att främja svensk handel och innovationer. Lokalt i Polen består Team Sweden av Sveriges ambassad i Warszawa, Business Sweden, handelskamrarna i Polen med svensk koppling samt Visit Sweden. Tillsammans arbetar vi med att förstärka Sverigebilden i Polen samt aktivt stödja svenska företag på den polska marknaden. Se nedan för mer information om aktörerna i Team Sweden i Polen.

Senast uppdaterad 27 feb 2018, 12.12