Meny

Polsk ekonomi

Polens övergång till marknadsekonomi i början av 1990-talet och därefter inträde i EU 2004 hade positiva effekter på Polens ekonomi vilken har vuxit kontinuerligt sedan dess. Polen har en hög standard på sin högskoleutbildning och utbildar många. Detta gör Polen till ett av världens främsta länder inom outsourcing. Många stora och mindre svenska företag är verksamma i Polen och bedriver en verksamhet i landet. Deloittes rapport om Nordisk outsourcing placerar Polen på andra plats i världen i sin ranking över främsta outsourcingländer.

Polen har klarat sig bra under finanskrisen 2008-2009 med en ökning i BNP under båda åren. Ekonomin stagnerade men uppvisade trots det ett positivt resultat på +2,6 % av landets BNP år 2009. De efterföljande åren, 2010-2011, eskalerade tillväxten i landet med en ökning på 3,7 % år 2010 och 4,8 % år 2011. Därefter drabbades Polen av den andra vågen av finanskrisen, 2012-2013, även där uppvisade landet positiva tillväxtsiffror på 1,8 respektive 1,7 %. 2014 avslutades med en tillväxt på 3,4 %.

Med en befolkning på närmast 39 miljoner utgör Polen ett av Sveriges viktigaste närområden. Den polska marknaden blir ständigt viktigare för Sverige. Det senaste årtiondet uppgick CAGR på svenska exporten till 10,18 %. 2016 växte Polens ekonomi med 2,8 %. Arbetslösheten föll till 5,9 % samtidigt som lönerna ökade med 3,8 % enligt Polska statistiska centralbyrån. Värt att nämna är att 2016 ökade den individuella konsumtionen med 3,6 % och är i en växande trend.

Om ni är intresserade av den polska marknaden, kontakta oss i Team Sweden.

Senast uppdaterad 27 feb 2018, 14.31