Investera i Polen

Sverige är den 13:e största investeraren i landet och har fram till år 2019 totalt investerat ungefär 40 miljarder SEK i Polen. Polen är för Sveriges del en viktig och växande marknad – den största i Central- och Östeuropa. De svenska investeringarna i Polen sysselsätter drygt 100 000 personer i Polen och är en viktig del av den globala värdekedjan för det svenska näringslivet.

Det finns idag cirka 500 aktiva svenska företag representerade på den polska marknaden. Några exempel på stora investeringar är ABB, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, H&M, IKEA, Jula, Oriflame, Scania, SEB, Skanska, SKF, KappAhl och Volvo. Det finns även en lång rad små- och medelstora svenska bolag representerade i Polen. De branscher inom vilka svenska företag varit mest aktiva är detaljhandeln, byggsektorn samt tillverkningsindustrin (inklusive underleverantörer till framförallt fordons­industrin). På senare tid har tjänstesektorn blivit en viktig del av svenska företagsinvesteringar i Polen. Investeringarna i Polen klättrar allt högre i värdekedjan och forsknings- och utvecklingsverksamhet blir allt viktigare.

Kontakta någon av oss i Team Sweden för att få mer information om investeringar i Polen. 

Senast uppdaterad 21 jan 2021, 12.14