Meny

Export till Polen

Med en befolkning på nära 39 miljoner invånare är Polen en marknad med stor potential för svenska företag. Handeln med Polen ökar och landet blir allt viktigare exportmarknad för svenska produkter. Den svenska exporten till Polen har fördubblats under de senaste 10 åren och uppgick till 36,4 miljarder kronor under 2015.

Exporten per invånare är dock fortfarande tre gånger mindre än till Baltikum, vilket innebär stor tillväxtpotential. Enligt svensk statistik uppgick den bilaterala varuhandeln under 2015 till 76 mdr SEK, varav svensk export till Polen 36,4 mdr SEK och polsk export till Sverige 40 mdr SEK. Detta är en ökning från 2014 då handeln omsatte 69 mdr SEK.

Sverige exporterar, förutom know-how och tjänster, råvaror och bränslen till industrin. Transportsektorn är den snabbast växande exportsektorn med en genomsnittlig, årlig ökning på 68 % sedan 2013. Sveriges export till Polen uppgick till 3,08 % av Sveriges totala export, vilket gör Polen till Sveriges elfte största exportmarknad.  Importen från Polen utgjorde 3,45 % av Sveriges totala import.

Team Sweden jobbar aktivt med att främja svensk export till Polen och med att underlätta för svenska företag att etablera sig i Polen. Team Swedens fokusområden för 2017 är innovation, hållbara transporter, luftkvalitet, försvarsbranschen samt transport och infrastruktur.

Om du är intresserad av den polska marknaden, kontakta någon av oss i Team Sweden i Polen.

Senast uppdaterad 27 feb 2018, 12.35