Handel med Polen

Med en befolkning på nära 39 miljoner invånare är Polen en marknad med stor potential för svenska företag. Handeln med Polen ökar kontinuerligt och landet blir allt viktigare exportmarknad för svenska produkter och tjänster. Den svenska exporten till Polen uppgick 2019 till 49,3 miljarder kronor.

Exporten per invånare till Polen är fortfarande liten och har stor tillväxtpotential. Enligt svensk statistik uppgick den bilaterala varuhandeln under 2019 till 112 mdr SEK, varav svensk export till Polen 49,3 mdr SEK och polsk export till Sverige 63,2 mdr SEK. Fram till september 2020 ser vi en liten minskning av handeln till följd av Coronapandemin.

Sveriges export till Polen uppgick 2019 till 3,2 % av Sveriges totala export, vilket gör Polen till Sveriges elfte största exportmarknad. Importen från Polen utgjorde 4,2 % av Sveriges totala import.

Team Sweden jobbar aktivt med att främja svensk export till Polen och med att underlätta för svenska företag att etablera sig och investera i Polen. Team Swedens fokusområden för 2021 är innovation, energi och miljö samt infrastruktur.

Om du är intresserad av den polska marknaden, kontakta någon av oss i Team Sweden i Polen.

Senast uppdaterad 21 jan 2021, 14.33