Meny

Aktuella frågor och svar i samband med COVID-19

01 maj 2020

Ambassaden och UD:s jour får för närvarande många frågor. Vi uppdaterar löpande ambassadens reseinformation. Situationen förändras snabbt och svaren nedan kan därför också snabbt bli inaktuella. Resenärer uppmanas därför att följa uppdateringar via media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer.

Ambassadens reseinformation uppdateras löpande utifrån den information som finns tillgänglig för stunden och som specifikt gäller Polen. Läs nedan aktuella frågor och svar om våra generella rekommendationer.

Uppmanar UD svenska resenärer att resa hem?
Svenska utlandsresenärer – dvs. de som har för avsikt att återvända till Sverige inom en relativt snar framtid – bör överväga att snarast återvända till Sverige. Som huvudregel har den enskilda resenären ansvar för att ordna hemresa genom kontakt med flyg- rese- och försäkringsbolag. Det finns en risk att situationen kommer att förvärras ytterligare. Vi uppmanar därför den enskilda resenären att se över sin situation och inte vänta.

Kommer UD att evakuera svenska resenärer?
Som huvudregel har den enskilde resenären ansvar att ordna sin hemresa i kontakt med resebyrå, flygbolag eller sitt försäkringbolag för att ordna sin återresa. Ibland uppstår situationer där detta inte är tillräckligt. UD och våra utlandsmyndigheter arbetar intensivt för att möjliggöra assisterade utresor i svensk, nordiskt eller andra länders regi. Dessa sker främst där läget är allvarligt och där andra alternativ är begränsade eller helt saknas. I det fall UD bistår med assisterad utresa är även en sådan resa förenat med en kostnad för den enskilda. Denna kostnad är i samma storleksordning, eller högre, än biljetter som säljs på helt kommersiella villkor. Därför arbetar UD och ambassaderna för att hjälpa resenärer att se om det finns andra möjligheter att lösa situationen. Vid en assisterad utresa kan UD i nära dialog med flygbolag bidra till att säkerställa att vissa specifika flyglinjer, eller enstaka extra flyg, fortsätter att fungera. På så sätt kan flygbolag erbjuda fler flygbiljetter till kommersiella villkor, än vad som annars hade varit möjligt.

Hur hjälper UD och ambassaderna strandade svenska resenärer konkret?
UD uppmanar den enskilde att kontakta sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag för att ordna sin återresa. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen som är och acceptera ovisshet och förseningar.

UD försöker bistå med en dialog med flygbolagen om möjligheten att hämta hem svenska resenärer. I det fall UD bistår med assisterad utresa är det förenat med en kostnad för den enskilda. Därför arbetar UD och ambassaderna för att hjälpa resenärer att se om det finns andra möjligheter att lösa situationen.

I de fall det finns strikta reserestriktioner inom ett land för ambassaden en dialog med landets myndigheter för att underlätta för resenärer ofta tillsammans med andra EU-länder och nordiska länder.

I de fall en enskild behöver hjälp för att lösa den ekonomiska situationen bistår UD och ambassaderna för att se vilka möjligheter det finns för personen att själv kunna lösa detta.

Exempelvis genom egna medel eller anhöriga. I de fall det är svårt att tillgodogöra sig egna medel finns möjligheter för UD att bistå med banköverföring eller möjlighet för anhöriga att deponera medel via UD. Möjligheten finns också att ansöka om ett ekonomiskt lån men då krävs att alla andra möjligheter ska vara uttömda och det är ett lån som ska betalas tillbaka.

Om du befinner dig på resa utomlands, följ lokal nyhetsrapportering för att få uppdaterad information om situationen. Enskilda länder har olika regler och riktlinjer som snabbt kan förändras och det är viktigt att följa dessa. Följ också ambassadernas reseinformation som uppdateras löpande.

Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas. Resebyråerna och flygbolagen försöker transportera hem alla som berörs.

Det är ett gemensamt ansvar att nu försöka hantera situationer som beror på utbrottet av coronavirus. Resebranschen, försäkringsbolag, utrikesförvaltningen och den enskilde måste alla hjälpas åt. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder.

Vad är skillnaden mellan avrådan från icke nödvändiga resor och alla resor?
Icke nödvändiga resor avser besöks- och turistresor. Alla resor omfattar även affärsresor och officiella resor.

Hur fungerar transit i olika länder?
En del länder inför begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan komma med kort varsel. Därför är det viktigt att svenskar utomlands noga följer närmaste svenska ambassads reseinformation. Ambassaderna sprider även aktivt information genom pushnotiser i appen UD Resklar.

En svensk utlandsmyndighet kan inte påverka det aktuella landets transitregler. Ambassaden förmedlar information om transit som de har tillgång till men i och med att de inte har ansvaret för frågan och transitbestämmelser kan förändras med kort varsel så bör resenären söka informationen via lokala myndigheter.

Hur fungerar transit inom Norden?
Personer bosatta i Sverige ska tillåtas stiga ombord plan till Kastrup och övriga Norden för att därifrån resa vidare direkt till Sverige. Man kan behöva visa att man ska resa vidare t.ex. genom biljett för vidare resa till Sverige eller parkeringsbiljett för egen bil parkerad på flygplatsen.

Det finns en överenskommelse inom Norden om att få ”transitera” till Sverige även om gränserna är stängda och det inte är tillåtet att stanna kvar i de andra länderna. Det finns även en överenskommelse på politisk nivå om fri transit inom EU, men tyvärr tycks denna ännu inte fått genomslag i alla länder.

Jag är satt i karantän/isolerad utomlands. Vad gäller? Måste jag hörsamma karantänen eller kan jag resa härifrån?
UD styr inte över andra länders lagar och regler. Smittskyddsbestämmelserna varierar från land till land. UD uppmanar alltid svenskar som befinner sig utomlands att följa landets lokala lagar och regler. 

Jag sitter i karantän/isolerad utomlands men saknar pengar för uppehälle (ex. logi, mat, övriga omkostnader). Vad kan UD göra för att hjälpa mig?
Om man har en giltig försäkring för resan ska man i första hand kontakta sitt försäkringsbolag för att klargöra vad försäkringen omfattar. Enskilda försäkringsbolag kan ha olika bestämmelser.

Saknar man försäkring kan man höra med familj och vänner om de kan hjälpa till att föra över pengar. 

Mitt behov av att få livsnödvändig medicin kan inte tillgodoses. Hur kan jag få hjälp?
Tag i första hand kontakt med ditt försäkringsbolag alternativt lokal sjukvård. Skulle det visa sig inte vara möjligt att få hjälp från lokal sjukvård och försäkringsbolaget inte har möjlighet genom sina kontakter och kanaler att förse dig med livsnödvändig medicin bör du kontakta ambassaden i det land du befinner dig i så de kan upprätta ett enskilt ärende utifrån din specifika situation. Det är också möjligt att anhängiggöra ärendet vid UD-jouren i Stockholm. Därefter kommer UD och ambassaden i dialog med dig och vid behov dina anhöriga, se hur vi kan bistå dig.

MER INFORMATION:

Utrikesdepartementets hemsida
Frågor och svar om coronaviruset, ekonomiskt bistånd mm hittas här 

Konsumentfrågor
Hallå Konsument har information om dina rättigheter om avbokning av resor i samband med coronaviruset. Har även information om konsumentfrågor som påverkas av coronaviruset.

Regeringens hemsida 
Pressmeddelande om att tillfälligt förbud mot resor till Sverige 

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige 

Polisens hemsida
Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen av förbudet mot resor till Sverige besvaras av polisen. Ring 11414 och be att bli kopplad till den nationella kommunikationsenheten.

Information om hur resande in och ut ur Sverige påverkas 

Information om en nationell särskild händelse 

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten

 

Senast uppdaterad 01 maj 2020, 13.12