Meny

Solidaritet

Solidaritet, polska Solidarność, fristående fackföreningsrörelse i Polen.

Efter omfattande strejker under sommaren 1980 fick de polska arbetarna i ett avtal 31 augusti mellan regeringen och en strejkkommitté i Gdańsk rätt att organisera sig i en av kommunistpartiet oberoende fackförening, den första i efterkrigstidens kommunistiska Östeuropa. Solidaritet, som officiellt grundades 22 september samma år och leddes av elektrikern Lech Wałęsa, fick snabbt ca tio miljoner medlemmar från alla samhällsklasser och utvecklades genom sina reformkrav och sin anknytning till Polens nationella kultur och den katolska kyrkan till en för kommunistpartiet hotfull politisk kraft.

Genom införandet av undantagstillstånd 13 december 1981 förbjöds Solidaritet, varvid dess ledare internerades eller tvingades gå under jorden. Förbudet hävdes 1983. Efter framgångar för Solidaritet i delvis fria val till sejmen 1989 bildades en icke-kommunistisk regering med solidaritetsmedlemmar på ledande poster. År 1990 splittrades Solidaritet i flera fraktioner och förlorade i politisk styrka.

Litteraturanvisning T. Garton Ash, The Polish Revolution: Solidarity (2:a uppl. 1991).

Källa: Nationalencyklopedin

Senast uppdaterad 28 feb 2018, 11.18