Lima arbetar för mål 6 ”Rent vatten och sanitet för alla”

26 okt 2020

Sveriges ambassad i Lima anordnade onsdagen den 21 oktober ett webbinarium om vattenrening och sanitet för att profilera svensk kunskap och teknik genom praktiska exempel från grannlandet Bolivia. Det var 110 experter från relevanta sektorer som lyssnade på webbinariet som invigdes av ambassadör Ekholm, Perus viceministern med ansvar för vatten och sanitet samt chefen för det nationella vatteninstitutet, ANA.

På webbinariet deltog representanter för Stockholm Environment Institute (SEI), SIWI, Sweco Environment AB, A2T AB samt Sveriges ambassad i Bolivia för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenhet inom vattenrening och sanitet.  Exempel som presenterades var en slamreningsanläggning i staden Cliza i grannlandet Bolivia,  liksom förstudier för en större  vattenreningsanläggning i La Paz.

Peru- ett land med vattenproblem

Peru ligger på åttonde plats bland listan av länder med störst tillgång till vatten, ändå har över tio miljoner peruaner inte tillgång till rent dricksvatten. Stora problem är en ojämlik fördelning av vattnet, en ökad efterfrågan kopplat till en ökad förorening av floder genom utsläpp av obehandlat vatten.

Utmaningarna i sektorn är stora och genom att visa att svensk teknik fungerar i liknande miljöer i Bolivia stärks intresset från peruanska myndigheter. Utbytet blir en bra grund för fortsatt dialog med peruanska aktörer för att lösa vattenförsörjnings- och vattensaneringsproblem i landet.

Senast uppdaterad 26 okt 2020, 17.05