Sveriges och Finlands ambassader i Lima flyttar in i nytt gemensamt kansli

I början av juni flyttade Sveriges och Finlands ambassader i Lima in i nyrenoverade gemensamma kanslilokaler i det före detta residenset på Calle La Santa María 120 i San Isidro.

Samtidigt som Sverige och Finland nu firar 100 år av diplomatiska förbindelser, har Sveriges och Finlands ambassader i Lima flyttat till gemensamma kanslilokaler i det anrika svenska residenset.

Sedan den svenska ambassaden återetablerades i Lima för knappt två år sedan, har ambassaden tillfälligt huserat i kontorslokaler som tillhört Finlands ambassad. I och med att det före detta residenset nu står färdigt att användas som ambassadkansli, föll det sig helt naturligt att fortsätta det välfungerande lokala nordiska samarbetet.

Eftersom Sverige och Finland är integrerade länder som samarbetar i internationella frågor för mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, samt delar målsättningen att beskydda och stärka de regelbaserade internationella strukturerna, såväl inom ramen för EU-, FN och klimatsamarbetet, samt är för en rättvis och hållbar global handel, delar våra ambassader i Lima en gemensam solid värdegrund.

Våra länders grundläggande gemensamma värderingar och därtill liknande samhällsmodeller, renderar nyfikenhet och möjligheter till gemensamma projekt i Peru. Härmed påbörjas ett nytt 100-årigt kapitel av framgångsrikt svenskt-finskt samarbete, även i Lima!

 

 

Senast uppdaterad 13 jun 2018, 09.42