Det tillfälliga inreseförbudet förlängs t.o.m. den 31 mars 2021

17 dec 2020

Sedan i mars råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har i dag beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 mars 2021. Regeringen har samtidigt beslutat ett nytt undantag från inreseförbudet med anledning av Brexit.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen efter rekommendationer av kommissionen och EU:s ministerråd. Dagens beslut om förlängning ligger i linje med kommissionens och ministerrådets rekommendationer om att låta inreseförbudet gälla ytterligare en tid.

Övergångsperioden efter Brexit löper ut vid årsskiftet. Därefter kommer Storbritannien att vara ett tredje land i förhållande till EU och som huvudregel kommer inreseförbudet att gälla. Regeringen har därför i dag beslutat om ett nytt undantag från inreseförbudet för de personer som efter Brexit har rätt till uppehållsstatus i Sverige. Ändringen gäller för inresor efter den 31 december 2020.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök denna webplats: Polismyndigheten

För frågor och svar kring inreseförbudet läs här

Senast uppdaterad 17 dec 2020, 10.56