Förändring av konsulär hantering i Lima

21 apr 2022

Sveriges regering beslutade den 3 november 2021 att stänga den svenska ambassaden i Lima under 2022. De bilaterala relationerna kommer att fortsätta under nya former, vilket innebär förändringar för svenskar som söker konsulärt stöd i Peru.

Svenskar som är i behov av råd eller konsulärt stöd i Peru kommer från och med den 1 juni att hänvisas till Sveriges ambassad i Santiago de Chile. Peruanska medborgare som har frågor om migration till Sverige hänvisas däremot till Sveriges ambassad i Bogotá. Se kontaktuppgifter nedan.

Sverige arbetar med att öppna ett honorärkonsulat i Lima, utöver det honorärkonsulat som Sverige har öppnat i Cusco.

Då det är ett valår kommer Sverige säkerställa att svenskar i Peru kan rösta i Lima i slutet av augusti, samt hämta ut brevröstningspaket från honorärkonsulatet i Cusco, för att kunna delta i valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022. Mer information om röstmottagning och datum kommer att publiceras inom kort.

Sveriges ambassad i Santiago de Chile (hemsida): Chile, Santiago de Chile - Sweden Abroad

Telefon: +56 2 2940 1700

E-post

Allmänna frågor:

ambassaden.santiago-de-chile@gov.se

Pass och konsulära frågor:

pass.santiago.de.chile@gov.se

För migrationsfrågor ombeds sökanden kontakta svenska ambassaden i Bogota: ambassaden.bogota-migration@gov.se

Senast uppdaterad 21 apr 2022, 10.27