Meny

Praktiktjänstgöring vid Unesco-delegationen

Sveriges permanenta delegation vid Unesco erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under höst- och vårtermin.

Unesco har 193 medlemsländer och är en mellanstatlig organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Sökande

Den sökande måste vara svensk medborgare samt vara inskriven på svenskt eller utländskt universitet och praktiken skall utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. Praktiken måste göras inom ramen för det aktuella programmet. Praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram, vara meriterande för akademiska poäng och berättiga till studiemedel. Praktiken omfattar en termin och genomförs på heltid. Ingen ekonomisk ersättning utgår från UD eller delegationen.

Det går att söka stipendium för Erasmus- praktik under tiden som du praktiserar på delegationen. Stipendiet täcker dina merkostnader och innebär inte något hinder från att också erhålla studiebidrag under praktikperioden. 

Läs mer om processen, vad som krävs för ansökan och hur du ska gå tillväga här.

Läs om praktik inom utrikesförvaltningen här.

Uppgifter

Sveriges permanenta delegation vid Unesco har till uppgift att rapportera om verksamheten och bevaka ett stort antal möten inom organisationens olika kompetensområden. Praktikanten måste därför väl behärska engelska i tal och skrift och ha goda kunskaper i franska.

Försäkring

Praktikanter vid utlandsmyndigheter ska vara fullt försäkrade, till exempel genom "Student UT". Student UT

Boende

Som praktikant på delegationen går det att ansöka om boende vid Svenska studenthemmet i Paris. Studenthemmet är beläget i Cite Universitarie i södra Paris som byggdes som ett fredsprojekt under mellankrigstiden. På svenska studenthemmet bor ungefär 40 studenter, praktikanter och doktorander från hela världen. Blandningen av människor skapar en unik miljö och ytterligare ett spännande inslag under praktiken på delegationen. Hyran är lägre än på många andra håll i Paris och på varje våning delar residenterna kök och badrum. Svenska studenthemmet

Ansökan

Om du är intresserad av att praktisera på delegationen under hösten 2020 kan du skicka in en presentation av dig tillsammans med CV och betyg senast den 25 mars 2020 till den svenska Unesco-delegationen:
unesco-del.paris@gov.se 
Tel: +33 1 45 68 34 50

Senast uppdaterad 27 aug 2019, 15.06