Meny

Praktiktjänstgöring vid OECD-delegationen

Sveriges permanenta delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under höst- och vårtermin.

OECD är en mellanstatlig organisation för samarbete mellan medlemsländernas regeringar i olika samhällsfrågor, med tonvikt på ekonomi, handel och utveckling. Organisationen är aktiv i den globala ekonomiska debatten, och i en rad internationella globaliseringsfrågor. OECD verkar genom regler, standards och internationella överenskommelser som antagits av medlemmarna och som i vissa fall är öppna för andra länder. Relationer med icke-medlemsländer, med intresseorganisationer och andra aktörer är av stor vikt för OECD:s arbete.

Den svenska OECD-delegationen verkar aktivt för att få genomslag för svenska hållningar och intressen i OECD:s arbete, genom erfarenhetsutbyte, granskningar, förhandlingar och policyformulering.

Sökande

Den sökande måste vara svensk medborgare och ha ett universitet eller högskola som huvudman. Praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram, vara meriterande för akademiska poäng och berättiga till studiemedel. Praktiken omfattar en termin och genomförs på heltid. Ingen ekonomisk ersättning utgår från UD eller delegationen.

Det går att söka stipendium för Erasmus- praktik under tiden som du praktiserar på delegationen. Stipendiet täcker dina merkostnader och innebär inte något hinder från att också erhålla studiebidrag under praktikperioden.
Läs mer om processen, vad som krävs för ansökan och hur du ska gå tillväga här.

Läs om praktik inom utrikesförvaltningen här.

Uppgifter

Praktikanter vid OECD-delegationen erbjuds att tillsammans med handledare medverka i den dagliga verksamheten, både vid möten i OECD, och i det interna arbetet vid delegationen. I detta ingår att följa mötesverksamheten i substans och utforma rapporter. Att väl behärska engelska i tal och skrift är en förutsättning. Kunskap i franska är en fördel.

Försäkring

Praktikanter vid utlandsmyndigheter skall vara fullt försäkrade, till exempel genom "Student UT". Student UT

Boende

Som praktikant på delegationen går det att ansöka om boende vid Svenska studenthemmet i Paris. Studenthemmet är beläget i Cite Universitarie i södra Paris som byggdes som ett fredsprojekt under mellankrigstiden. På svenska studenthemmet bor ungefär 40 studenter, praktikanter och doktorander från hela världen. Blandningen av människor skapar en unik miljö och ytterligare ett spännande inslag under praktiken på delegationen. Hyran är lägre än på många andra håll i Paris och på varje våning delar residenterna kök och badrum. Svenska studenthemmet

Ansökan

Om du är intresserad av att praktisera på delegationen under hösten 2019 kan du skicka in en presentation av dig tillsammans med CV och betyg senast den 25 mars 2019 till Suzanne Aka (se e-post adress nedan).  suzanne.aka@gov.se Tel: +33 1 44 18 88 46

Senast uppdaterad 30 nov 2017, 09.49