Regeringens utrikesdeklaration för 2022 presenterad

17 feb 2022

Utrikesminister Ann Linde presenterade regeringens utrikespolitiska deklaration i riksdagen den 16 februari 2022. Årets utrikesdeklaration är Ann Lindes tredje som utrikesminister.

Deklarationen, som sammanfattar regeringens utrikespolitiska prioriteringar för år 2022, innehåller ett antal fokusområden.

– Det säkerhetspolitiska läget har försämrats. Rysslands ökande konfrontativa retorik och militära aktiviteter är oacceptabla. Att stå upp för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet är nödvändigt för hela Europas säkerhet, säger utrikesminister Ann Linde.

Under Sveriges ordförandeskap i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa förra året uppnåddes viktiga resultat, bland annat genom det beslut som fattades rörande klimat och säkerhet.

– Klimatet har en avgörande betydelse för vår säkerhet. Vi måste ta de klimatrelaterade säkerhetshoten på största allvar, säger Ann Linde.

Läs deklarationen i sin helhet här.

Senast uppdaterad 25 feb 2021, 13.42