Meny

Sveriges ambassad i nya lokaler

29 apr 2019

Efter 62 år på Nobels gate flyttar Sveriges ambassad i Oslo. Flytten innebär att vi samlokaliserar ambassadkansli och representationslokaler i en byggnad – ett Sverigehus i Oslo.

Den nya adressen lyder Inkognitogata 27 och är egentligen på inget vis ny. Efter unionsupplösningen behövde Sverige lokaler för utrikesrepresentation i Norge. Våren 1906 föll valet på en grosshandlarvilla i två våningar, belägen precis bakom slottet.

Efter andra världskriget flyttas kansliets verksamhet in i tillfälliga lokaler medan Inkognitogata 27 fortsatte vara chefsbostad och representationslokal. 1947 får svenska legationen i Norge ambassadstatus och 10 år senare invigs de för ändamålet byggda ambassadlokalerna på Nobels gate 16, var ambassaden har funnits och verkat till alldeles nyligen.

I mars 2018 påbörjades ombyggnaden av den historierika villan på Inkognitogata 27. Drygt ett år senare, den 28 maj, slog vi åter upp dörrarna i våra nygamla lokaler.

Vi ser fram emot att välkomna er till Sverigehuset på Inkognitogata 27!

Kontaktuppgifter fr om 28 maj:

Sveriges ambassad
Postadress: Pb 4001 AMB, 0244 Oslo
Besöksadress: Inkognitogata 27, 0256 Oslo
Tel: 24 11 42 00
Mail: ambassaden.oslo@gov.se
www.sverigesambassad.no
Senast uppdaterad 04 jun 2019, 11.29