Norge tillåter dubbelt medborgarskap från 1 januari 2020

10 jan 2020

Norge tillåter från den 1 januari 2020 dubbelt medborgarskap. Sverige tillåter sedan 1 juli 2001 dubbelt medborgarskap.

Frågor gällande ansökan om norskt medborgarskap hänvisas till norska Politiet och Utlendingsdirektoratet, UDI. Mer information om regler och ansökan finns på Politiets hemsida resp. på UDIs hemsida.

Svensk medborgare som avser ansöka om norskt medborgarskap förlorar inte sitt svenska medborgarskap eftersom Sverige sedan 1 juli 2001 tillåter dubbelt medborgarskap. Det finns heller inga krav om att informera svensk myndighet om att man fått ytterligare ett medborgarskap.
För mer information om dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap, besök Migrationsverkets hemsida. 

Senast uppdaterad 10 jan 2020, 06.55