Meny

Bor du utomlands och vill rösta i valet 2019? Anmäl dig till röstlängden!

Söndag den 26 maj 2019 hålls val till Europaparlamentet i Sverige. Sveriges ambassad i Oslo och några av de svenska konsulaten i Norge kommer att anordna förtidsröstning.

Rösträtt i Europaparlamentsvalet har du som:
-          är svensk medborgare,
-          uppnår 18 års ålder senast på valdagen och
-          någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

Du som uppfyller ovan kriterier för rösträtt och är utlandssvensk, dvs bosatt utomlands och inte längre folkbokförd i Sverige, behöver anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Den som finns med i röstlängden med korrekt adress får röstkort och material för brevröstning skickat direkt från Valmyndigheten till adressen i utlandet. Röstlängden upprättas 30 dagar före valdagen och grundas på de uppgifter som då finns i Skatteverkets folkbokföringsregister. Från det registret hämtar Valmyndigheten information om utlandssvenskar exempelvis adressuppgifter.

Skatteverkets blankett – Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV7842) - används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:
- anmäla dig till röstlängden
- anmäla ny adress när du flyttat i utlandet

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.
Blanketten Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV7842)finns här:
https://skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7842.4.19b9f599116a9e8ef36800024543.html?q=7842

Valmyndigheten svarar på frågor om val och rösträtt – tel. +46 10 57 57 000.
www.val.se finns information om rösträtt och andra valrelaterade frågor.

Skatteverket svarar på frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret. Tel. +46 8 564 851 60. E-postformulär för frågor finns på www.skatteverket.se under kontakta oss.
https://skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejla/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html

Senast uppdaterad 26 nov 2018, 10.25