Evenemangskalender

  • Nordens dag
    23 mar 2021
    Den 23 mars firar vi Nordens dag genom att sända ett samtal om nordiskt samarbete.
  • Wikigap Oslo Foto: ambassaden
    01 mar 2021
    Under mars månad arrangerar ambassaden tillsammans med Wikimedia Norge en digital WikiGap-tävling.