Ytterligare förlängning reseavrådan till 15 juli

14 maj 2020

UD har förlängt avrådan mot resor till alla länder till den 15 juli 2020.

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning förlänger UD avrådan mot resor till alla länder. Även om det för närvarande sker vissa lättnader, är stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud fortsatt en verklighet i en stor del av världens länder. Störningarna i internationell passagerartrafik är omfattande. Osäkerheten är ännu stor, och det är inte möjligt att för närvarande förutspå när det kommer att vara möjligt att resa tryggt och fritt.

Vad gäller resor inom landet tillåts resor som motsvarar 1-2 timmar med bil från hemorten. Man ska inte belasta sjukvården i andra upptagningsområden. Resor får inte heller innebära omfattande nya sociala kontakter, man får inte träffa personer som är äldre eller i riskgrupper och resandet och boendet ska organiseras så att man träffar så få personer som möjligt. Sunt förnuft och stor försiktighet gäller. Folkhälsomyndigheten räknar med att de flesta råden kommer att gälla även i sommar. Slutlig bedömning ska meddelas i början av juni. 

Svenskar som befinner sig utomlands uppmanas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar, och uppmuntras att ta del av ambassadens reseinformation på Sweden Abroad eller i appen UD Resklar. Vidare uppmuntras svenskar utomlands att skriva upp sig på svensklistan – men även att avanmäla sig från svensklistan om man redan lämnat ett land. Håll tät kontakt med flyg- rese- och försäkringsbolag om konsekvenserna av händelseutvecklingen.

I länder eller områden där UD sedan tiden före 14 mars 2020 avråder från resor, gäller dessa beslut.

Läs mer här.

Senast uppdaterad 14 maj 2020, 09.29