Sverige återinför gränskontroll

06 nov 2020

Regeringen har fattat beslut om att återinföra gränskontroll vid Sveriges inre gräns. Kontroll ska bedrivas från den 12 november 2020 till den 11 maj 2021. En sådan gränskontroll ska bidra till landets säkerhet, ge möjlighet att upptäcka hot från potentiella gärningsmän och förhindra terrorattentat.

Regeringen bedömer andra åtgärder som otillräckliga mot bakgrund av bland annat brister i kontrollen av Schengenområdets yttre gräns. Där finns fortsatta betydande brister då kontroll inte sker i tillräcklig omfattning eller på ett adekvat sätt. Många som reser in i Schengenområdet stannar inte heller i ankomstlandet utan rör sig relativt obehindrat vidare till andra medlemsstater.

Därutöver beslutade säkerhetspolischefen i februari 2020 att den sammantagna terrorhotnivån i Sverige fortfarande ska vara förhöjd, på nivå tre av fem, ett beslut som inte har ändrats.

Var gränskontrollerna ska utföras samt utformningen och omfattningen av kontrollen ska anpassas efter vad som är nödvändigt för att bemöta det ovan nämnda hotet.

Senast uppdaterad 06 nov 2020, 12.29