Meny

Premiärminister Ruttes tal till nationen 16 mars 2020

17 mar 2020

I ett tal till nationen förklarade premiärminister Mark Rutte i måndags bakgrunden till de åtgärder som tagits för att dämpa coronavirusets spridning. Han manade till försiktighet för äldre och riskutsatta och tackade samtidigt alla som arbetar i de vitala yrkena för deras insats. Läs talet i sin helhet här.

"God kväll,

Coronaviruset har vårt land i sitt våld. Oss och resten av världen.

Tillsammans står vi inför en enorm uppgift. Många av er känner igen känslan att ha befunnit sig i en allt snabbare gående berg-och dalbana de senaste veckorna. Man undrar: händer detta verkligen? Därför att de åtgärder som vidtagits här och på andra håll är unika i fredstid.

Allra först skulle jag vilja uttrycka mina kondoleanser till familjerna till de som har dött av viruset. Jag önskar alla som ligger på sjukhus eller som återhämtar sig hemma, att de snabbt återfår hälsan.

Och jag vill rikta mig till äldre och personer med svag hälsa. Jag förstår att ni är mycket bekymrade. Därför jag vill säga er att det är vår absoluta prioritering att minimera riskerna för dig.

Med alla inrikes och utrikesnyheter, med alla snabbt på varandra följande händelser, är det förståeligt att det finns mycket oro i samhället. Vi har alla frågor. Vad kan jag göra för att skydda mig och min omgivning? Vad ska hända med skola och jobb? Kan jag ha ett barnkalas? En familjehelg? Ett bröllop? Hur lång tid kommer detta att ta? Och varför inför ett land andra åtgärder än ett annat?

Verkligheten är att coronaviruset nu är hos oss ​​och det har kommit för att stanna ​​en längre tid.

I dagens värld färdas nyheter och information snabbare än ljuset och åsikter delas också lika snabbt. Det förstår jag. Men svaret på alla frågor som ställs, börjar med experternas kunskap och erfarenhet. Låt oss hålla fast vid det. Låt oss lyssna på experter som Jaap van Dissel och hans kollegor på och utanför RIVM. Virologer, intensivvårdsläkare och andra specialister. Från början har deras råd varit ledande i de åtgärder som har vidtagits i Nederländerna hittills.

Och det är viktigt att vi fortsätter att förlita oss på vetenskapen och pålitliga fakta. Det är det enda förnuftiga sättet att fortsätta vidta nödvändiga åtgärder. Steg som vi oundvikligen kommer att behöva ta.

För mitt budskap till er ikväll är inte lätt.

Realiteten är att coronaviruset är hos oss ​​och det kommer inte att försvinna inom kort tid. Det finns ingen enkel eller snabb väg ut ur denna mycket svåra situation. Verkligheten är också att en stor del av den nederländska befolkningen inom en snar framtid kommer att smittas av viruset enligt experterna.

Och vad experterna säger, är att vi, i väntan på ett vaccin eller ett läkemedel, kan bromsa virusets spridning medan vi samtidigt kan bygga upp en ’kontrollerad gruppimmunitet’. Låt mig förklara: de som haft viruset blir i de flesta fall immuna efteråt. Precis som med mässlingen förr i tiden. Ju större grupp som är immun, desto mindre risk att viruset hoppar över till utsatta äldre och personer med nedsatt hälsa. Med gruppimmunitet bygger vi en skyddande vägg runt dem. Det är principen.

Men vi måste inse att det kan ta månader eller till och med längre tid att bygga upp gruppimmunitet, och under den tiden måste vi skydda människor i riskgruppen så mycket som möjligt.

Det finns tre möjliga scenarier.

Det första scenariot är: maximal viruskontroll. Detta leder till kontrollerad fördelning mellan grupper som är minst utsatta. Det är scenariot vi valt. Maximal kontroll innebär att vi sätter in åtgärder nu för att jämna ut toppen i antalet infektioner och sprida toppen över en längre period.

Maximal kontroll innebär att vi försöker använda åtgärder för att jämna ut toppen i antalet infektioner och sprida den över en längre period.

På detta sätt bara får de flesta bara lättare symptom och under tiden bygger vi upp immunitet och ser till att vården kan hantera det. Så att äldrevården, hemsjukvården, sjukhusen och särskilt intensivvården inte blir överbelastade. Då kan de successivt bygga upp tillräcklig kapacitet för att hjälpa de mest utsatta.

Det andra scenariot är att vi låter viruset härja ostört. Detta skulle överbelasta vårt hälso- och sjukvårdssystem helt vid kontamineringens topp och då skulle det ej finnas tillräcklig kapacitet för att hjälpa svaga äldre och andra högriskpatienter. Detta vill vi naturligtvis förhindra till varje pris.

Det tredje scenariot är att vi startar en oändligt lång kamp mot viruset. Alltså försätta landet helt i lock-down. En sådan rigorös åtgärd kan verka attraktiv vid första anblicken, men experter påpekar att det inte handlar om några dagar eller veckor. I det scenariot skulle vi faktiskt behöva stänga vårt land under ett år eller ännu längre, med alla dess konsekvenser. Och om det ens skulle vara praktiskt möjligt – att bara släppa ut människor med tillstånd - så är risken bara stor att viruset dyker upp igen när åtgärderna dragits tillbaka.

Nederländerna är ett öppet land. Så länge det inte finns något vaccin kommer coronaviruset att fortsätta sprida sig genom världen som en våg och den kommer inte att hoppa över vårt land.

Alla åtgärder som hittills införts, har tagits i syftet att nå scenario 1, "maximal kontroll". Från de relativt enkla riktlinjerna att inte skaka hand, tvätta händer oftare och hålla en och en halv meter avstånd, till de långtgående åtgärder som tagits nyligen att förbjuda större sammankomster och att stänga restauranger, hotell och kafeer.

Och naturligtvis kollar vi pulsen varje dag. Hur länge åtgärderna behövs och huruvida fler åtgärder behövs, beror på hur viruset kommer att bete sig under de kommande veckorna och månaderna.

Och eventuellt kommer nya vetenskapliga insikter, eftersom forskningen pågår.

Det kan vara så att vissa åtgärder kan dras tillbaka eller att vi ibland måste ta ett extra steg för att förhindra att viruset sprider sig obehindrat. Det bli till att fortsätta att anpassa sig under de kommande månaderna.

Vi får fortsätta att leta efter en balans mellan att vidta nödvändiga åtgärder och låta det vanliga livet fortsätta i största möjliga mån. Om vi ​​kan kontrollera spridningen av viruset på detta sätt är konsekvenserna för folks hälsa i slutändan de mest hanterbara.

Samtidigt kan och kommer vi inte att stänga ögonen för de ekonomiska konsekvenserna av denna kris. Många är oroliga för sina jobb. För många stora och små företag är detta en extremt svår period.

Många entreprenörer står plötsligt trängda mot väggen. Damen med kaféet på hörnet, blomsterodlarna, transportören, frilansaren, men det gäller också nationella ikoner som KLM.

Mitt budskap till Nederländernas entreprenörer och deras anställda är detta: Regeringen kommer att göra vad som krävs för att stödja dig. Vi är fast beslutna att se till att företagen inte faller omkull på grund av det som händer nu och att människor inte tappar sina jobb. Hursomhelst kommer det att bli en svår tid, men vi backar upp dig.

Slutligen vill jag tacka alla i Nederländerna för det sätt som anvisningarna och åtgärderna har följts hittills och för alla hjärtevärmande exempel på ömsesidig hjälp och solidaritet. Det är bra att se att vi står redo för varandra när behovet finns. Fortsätt med det. Var uppmärksam och följ anvisningarna, även om du är stark och frisk, till förmån för människor som är mer utsatta.

Det är verkligen viktigt. Fortsätt att använda ditt sunda förnuft och lyssna på experterna. Fortsätt att hjälpa varandra där det är möjligt. Detta är en tid då vi måste hitta varandra, och stå över meningsskiljaktigheter. En tid att sätta det gemensamma intresset över egenintresset.

Och en tid att ge utrymme och förtroende till alla de människor som under hektiska förhållanden arbetar dag och natt för att hjälpa andra och hålla viruset under kontroll. Städare, sjuksköterskor och läkare på sjukhus och äldreomsorg, allmänläkare och GGD-anställda, poliser, ambulanspersonal och alla andra vårdgivare. Till dem och till alla de människor som upprätthåller sina jobb inom skolor, barnomsorg, kollektivtrafik, affärer och överallt annars vill jag säga: ni gör ett fantastiskt jobb - tack så mycket för det.

Jag skulle vilja avsluta med den här vädjan: oavsett alla osäkerheter som finns är en sak helt klar: uppgiften vi står inför är mycket stor och vi måste verkligen göra detta med 17 miljoner människor.

Tillsammans kommer vi att övervinna denna svåra period.

Var lite omtänksamma.

Jag räknar med dig.

Tack så mycket."

Senast uppdaterad 17 mar 2020, 08.39