Gör din praktik i Haag

15 mar 2023

Gör din praktik i Haag, ”The Capital of Peace and Justice”. Haag är ett nav i det multilaterala samarbetet med säte för många internationella organisationer. Nederländerna och Sverige har utmärkta förbindelser och samarbeten inom hållbarhet, innovation och säkerhet står i fokus för ambassadens arbete. Nu är praktikplatserna till höstterminen 2023 publicerade.

Uppgifter under praktiken
Vi erbjuder två praktikplatser: en med inriktning på politik, ekonomi och handelsfrämjande samt en med inriktning på internationella rättsliga och multilaterala frågor.

  • Praktikplats 1 - Bilateral: Politik, ekonomi och handelsfrämjande. Du kommer att få lära dig om och delta i politisk och ekonomisk rapportering, planera och genomföra handelsfrämjande och Sverigefrämjande aktiviteter och evenemang. Arbetsuppgifterna omfattar också att bevaka samhällsdebatten och samla in information om bilden av Sverige i landet.
  • Praktikplats 2 - Multilateral: Internationella rättsliga och multilaterala frågor. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att bevaka svenska intressen vid multilaterala organ i Haag, såsom de internationella domstolarna och tribunalerna (ff.a. Internationella domstolen och Internationella brottmålsdomstolen) och OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Som praktikant med inriktning på multilaterala frågor kommer du att tillbringa nästan lika mycket tid utanför ambassaden som på ambassaden – vilket gör arbetet roligt och varierande! Du kommer att delta i briefingar och seminarier och skriva rapporter under ledning av handläggaren.
  • Praktikplats 1 och 2: Utöver dessa uppgifter förväntas alla praktikanter medverka i löpande arbetsuppgifter på ambassaden och delta i planeringen och genomförandet av besök och evenemang. Målet är att du ska få en inblick i hela ambassadens verksamhet.

Din bakgrund och kompetens
Vi söker studenter från juridiska, statsvetenskapliga eller ekonomiska fakulteten. Goda kunskaper och god uttrycksförmåga i tal och skrift på svenska och engelska. För praktikplats 2 är kunskaper i franska och folkrätt meriterande.

Erfarenhet av arbete med internationella frågor är meriterande.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

För att göra praktik hos oss behöver du själv säkerställa att du uppfyller eventuella krav, t.ex. på vaccination mot covid-19, som kan gälla för inresa i Nederländerna. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta Petra Zachrisson Beets via e-post: Petra.Zachrisson.Beets@gov.se 

Vi tar bara emot ansökningar genom UD:s rekryteringsverktyg.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår senast den 30 mars 2023.

Senast uppdaterad 15 mar 2023, 13.56