Plats för fler svenskar på Internationella brottmålsdomstolen i Haag

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) etablerades år 2002 som världens första och enda permanenta internationella brottmålstribunal. ICC har sitt huvudsäte i Haag, Nederländerna, och har där över 900 anställda vilka representerar närmre 100 olika nationaliteter. I år firas 20-årsjubeleum av Romstadgan, ICC:s grundande dokumentet. ICC består av fyra organ - presidiet, juridiska avdelningen (förundersökningskammaren, kammaren i första instans, appellationskammaren), åklagarkontoret och registratorkontoret.

Trots Sveriges stora engagemang och betydelse för domstolen arbetar endast tre svenskar på ICC. En utav dem, Marie-Louise, arbetar på åklagarkontoret som utredare och har en bakgrund inom Polisen där hon arbetat på enheten för grov brottslighet. Hon har även tjänstgjort som polis i flera fredsbevarande FN missioner. På ICC arbetar hon tillsammans med ett team av analytiker, åklagare, experter på gränsöverskridande juridiskt samarbete, tolkar och psykologer. Sverige har även två representanter på registratorkontoret, en psykolog från Försvarsmakten, samt en jurist som arbetar med rättegångsfrågor.

Att arbeta på ICC innebär att ha hela världen som arbetsplats och anställda får besöka platser som få andra svenskar besökt. ICC arbetar just nu i bland annat Centralafrikanska republiken, Elfenbenskusten, Demokratiska Republiken Kongo, Uganda, Kenya, Darfur, Libyen och Burundi. ICC:s anställda kommer från olika bakgrund, här finns jurister, poliser, militärer, tolkar, psykologer och statsvetare. Många har erfarenhet av arbete i internationella organisationer och med mänskliga rättigheter.

Vi frågade Marie-Louise hur vi ska kunna locka fler svenskar till ICC.

– Det är kul att vara svensk här. Vi ses som ärliga, objektiva och lätta att arbeta med av människor som vi möter på kontoret och i fält. Jag känner mig stolt över att vara svensk när jag jobbar. Sverige är stora bidragsgivare till olika sektioner, till exempel vittnesskyddssektionen, vilket uppfattas som mycket positivt, så det finns utrymme för fler svenskar på ICC. Lönen är bättre än hemma och vi får vara med i FN:s pensionsfond. Gillar man att jobba internationellt och utreda så är arbetet på ICC perfekt.

Marie-Louise föreslår att lediga platser ska annonseras på både Polisens och Försvarsmaktens hemsida utöver regeringens hemsida. Om Polisen dessutom gjorde det möjligt för anställda att sekonderas till ICC skulle det locka fler och dessutom underlätta för dem i den annars hårda konkurrensen om tjänster. En ändring i tjänstledighetsförordningen skulle också kunna bidra till att öka intresset. Eftersom ICC inte är ett EU- eller FN-organ beviljas inte idag automatiskt tjänstledighet för mer än sex månader. Marie-Louise har fått förlängd tjänstledighet från polisen, men hon menar att det skulle ge en ökad trygghet med en lagstadgad rätt att ha kvar in tjänst i Sverige efter några år på ICC.

Amanda Birgersson Thor & Petter Lycke

Senast uppdaterad 17 jul 2018, 11.53