Ny information för bosatta i Nederländerna om inresor, besök till äldre samt studieantagning

20 mar 2020

Regeringen i Nederländerna presenterade igår, 19 mars, ett antal nya åtgärder för att ytterligare förhindra spridningen av coronaviruset. Det gäller inreseförbud, besöksförbud på äldreboende samt tillträdesregler till skolor och högre utbildning.

Regeringen i Nederländerna presenterade den 19 mars ett antal nya åtgärder för att ytterligare förhindra spridningen av coronaviruset. Det gäller inreseförbud, besöksförbud på äldreboende samt tillträdesregler till skolor och högre utbildning.

Nederländerna stänger sina gränser för människor utanför Europa

Begränsningen gäller för alla icke nödvändiga resor för personer från tredjeländer till Europa (alla EU-medlemsstater, alla medlemmar i Schengen och Storbritannien) i syfte att förhindra spridning av COVID19-viruset. Detta innebär att personer som inte faller under följande exceptionella ställning inte kommer in i Nederländerna.

Resebegränsningen gäller inte för:

 • EU-medborgare (inklusive medborgare i Storbritannien) och deras familjemedlemmar;
 • Medborgare i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein och deras familjemedlemmar;
 • Medborgare från tredje land som har uppehållstillstånd i enlighet med direktivet om långvariga invånare);
 • Medborgare från tredje land som enligt andra europeiska direktiv eller från en medlemsstats nationella lagstiftning har rätt att uppehålla sig i Nederländerna;
 • Innehavare av visum för längre vistelse, inklusive personer med tillfälligt uppehållstillstånd (MVV).

Andra personer med en vital funktion eller behov som:

 • Vårdpersonal;
 • Gränsarbetare;
 • Personer som arbetar med godstransport, om det behövs;
 • Diplomater;
 • Militär personal;
 • Personal i internationella och humanitära organisationer;
 • Personer som har tungt vägande skäl att besöka sin familj;
 • Transitpassagerare som vill resa till ett annat tredje land via Nederländerna;
 • Personer som behöver internationellt skydd. Gränsförfarandet gäller fullt ut.
 • Personer som antas av humanitära skäl.

Denna åtgärd gäller i princip under en period på 30 dagar.

Läs beslutet i sin helhet (på nederländska) här. 

 

 

Besöksförbud på vårdhem och äldreboende

Vårdhem och äldreboende stänger för besök idag 20 mars. Undantagna är personer som är nödvändiga för vården. Åtgärden avser att bättre skydda utsatta invånare mot coronaviruset och kommer att pågå till 6 april i första hand.

Eftersom familj, vänner och andra bekanta inte längre får besöka äldreboenden, uppmanar organisationerna till att göra allt man kan för att hålla ens nära och kära i kontakt på andra sätt, till exempel genom att möjliggöra videosamtal. Undantag från besöksregeln kan göras av en institution, särskilt om en person är döende.

Läs mer här (text på nederländska). 

 

 

Bindande studieråd för studenter som skjutits upp vid förseningar på grund av coronavirus

Studenter som på grund av coronaviruset inte når studieprogrammets bindande studieanvisning (BSA), kommer att få möjlighet att uppnå BSA-standarden under nästa studieår.

Dessutom har reglerna för studielån och -bidrag från Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) förenklats.


Tillstånd för försening vid antagning

Den ordinarie ansökningsfristen för studenter (1 maj) skjuts upp till 1 juni. Åtgärden ger utrymme för studenter som på grund av coronaviruset inte kunnat registrera sig i tid.

Dessutom förenklas möjligheten för en MBO-student, som på grund av coronaviruset inte hunnit fullfölja alla delkurser, att ändå starta ett HBO-program nästa läsår.

Läs mer här (på nederländska).

 

Senast uppdaterad 20 mar 2020, 09.28