Nederländernas försvarsminister besökte Stockholm

25 maj 2018

Försvarsminister Peter Hultqvist tog den 24 maj emot sin nederländska kollega Ank Bijleveld-Schouten i Stockholm. Försvarsministrarna diskuterade bland annat de mellanstatliga försvarsrelationerna och säkerhetssituationen i Östersjöregionen.

Nederländerna och Sverige har haft diplomatiska förbindelser sedan början av 1600-talet och deltar i flera multilaterala samarbeten på försvarsområdet. Bägge länder ingår exempelvis i den brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF) och det säkerhets- och försvarspolitiska forumet Norra gruppen som genomför möten på försvarsministernivå två gånger per år.

Länderna samarbetar också i internationella insatser inom ramen för FN och EU, exempelvis den pågående EU-insatsen Operation Atalanta utanför Somalias kust.

- Sveriges och Nederländerna står varandra mycket nära i flera frågor på försvarsområdet. Detta märktes också vid det nyss genomförda mötet då vi kunde konstatera att det fanns ett antal områden vi tillsammans kan utveckla vidare och frågor vi kan driva, inte minst inom ramen för EU, sade försvarsminister Peter Hultqvist efter mötet.

Sveriges ambasad i Haags försvarsattaché Antoon Hertoogs deltog även under besöke

Senast uppdaterad 25 maj 2018, 13.55