Mikael Damberg besöker Haag och London

13 maj 2019

Tisdag den 14 maj till onsdag den 15 maj reser inrikesministern till Haag och London. Under resan kommer Mikael Damberg bland annat att besöka Eurojust och Europol. Statsrådet kommer även att träffa ministerkollegor från Nederländerna och Storbritannien för att diskutera terrorismbekämpning och internationellt samarbete mot organiserad brottslighet.

På tisdagen den 14 maj reser Mikael Damberg till Haag där han kommer att besöka den europeiska polisbyrån Europol och den europeiska myndigheten för rättsligt samarbete, Eurojust. I Haag kommer inrikesministern också att träffa Nederländernas justitie- och säkerhetsminister Ferdinand Grapperhaus för att samtala om internationellt samarbete i arbetet mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Vidare kommer statsrådet att få ta del av en demonstration av gränsövervakningssystemet Amigo Boras. Mikael Damberg kommer även träffa chefer och åklagare från internationella tribunaler och domstolar för att diskutera ansvarsutkrävande kopplat till krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och terroristbrott.

Läs mer på regeringens hemsida

Senast uppdaterad 13 maj 2019, 13.28