Försvarsattaché stationeras i Nederländerna

06 jul 2020

Sverige stärker det militära samarbetet med Nederländerna.

För att befästa de utmärkta relationerna mellan Sverige och Nederländerna och för att framöver se till och främja den potential som finns i form av operativa-, materiella- och anskaffningssamarbeten mellan Försvarsmakterna, har Regeringen beslutat att placera en resident Försvarsattaché i Haag.


Från den första augusti kommer Kommendör Antoon Hertogs, tidigare icke-resident attaché, att påbörja sin tjänstgöring på ambassaden.


Antoon Hertogs kommer närmast från en chefsbefattning på Försvarets Materielverk över all den svenska ubåtsproduktionen, som omfattat halvtidsmodifiering av äldre ubåtar, nybyggnation av nya ubåtar samt även varit delaktig i de exportansträngningar som gjorts inom ubåtsområdet.


"Jag är mycket glad att välkomna Antoon Hertogs till Haag", säger ambassadör Markovic. "Vårt samarbete med Nederländerna är redan betydande och detta skapar ytterligare möjligheter inom försvarsmaktens områden".

Senast uppdaterad 06 jul 2020, 17.28