Måste jag registrera mig i donationsregistret?

12 nov 2020

Sedan 1 juli 2020 måste alla som bor i Nederländerna och som fyllt 18 år välja om de vill donera organ eller inte. Vad gäller dig som svensk i landet?

Sedan lagen infördes den första juli, har över 8 miljoner registrerat sig i det nya donationsregistret. Tanken är att alla i invånarna i landet ska registrera sig. Därför skickades i dagarna ett brev från donationsregistret (donorregister) som förklarar hur man skriver in sig och vad som ligger bakom den nya lagen. På sidan Donorregister.nl finns mycket bra information på engelska. 
Gäller lagen även mig som svensk i Nederländerna?
Ja. Lagen gäller alla personer som fyllt 18 år och som är bosatta i Nederländerna, oavsett nationalitet. Som bosatt räknas du om du är inskriven i din hemkommun (gemeente), vilket du måste om du stannar längre än fyra månader.
 
Även om du kanske tidigare registrerat ditt val i det svenska donationsregistret, gäller den nederländska lagen från och med att du flyttar hit. Likadant är det för nederländare i Sverige så att de faller under den svenska lagen.
Om du skulle avlida i Nederländerna och inte registrerat ditt val, kontaktas efterlevande. Det blir då de som tar beslutet. Om man alltså har speciella önskemål i frågan är det bra att registrera sig. Förutom de vanligaste organen (hjärta, lever, lungor och njurar till exempel) kan du också donera till exempel blodkärl och vävnader.  
Vad ska man välja mellan?
I princip har du fyra val:
  • Ja (och då ska du specificera vilka organ och vävnader som får användas)
  • Nej
  • Dina anhöriga får bestämma
  • Du kan utse en person som beslutar åt dig 
Vad händer om jag inte registrerat mig?
Om du inte skrivit in dig i donationsregistret, lämnar du valet till dina efterlevande. Om de inte skulle vilja eller kunna ta beslutet, kommer du inte automatiskt att bli donator. 
Låter det otäckt?
Det kan vara obehagligt att behöva tänka på den dag vi inte längre finns. Tamara van Ark, den nederländska ministern för medicinsk vård och idrott, uttrycker det så här: ”Om du själv fyller i ditt val vet din partner eller familj efter din död hur du tyckte och tänkte om att donera organ och vävnader." 
 
Läs mer om organdonation och donationsregistret här
Senast uppdaterad 12 nov 2020, 22.56