Svenska utvecklingssamarbetet i Moldavien

Den svenska regeringen har stött Republiken Moldavien i dess nationella utvecklings- och reformagenda under de senaste tjugo åren. I den nyligen antagna Strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027 beskrivs de områden där Sverige ska hjälpa länderna i regionen att knyta närmare kopplingar till EU genom reformer.

Läs mer om strategin för reformsamarbete med Östeuropa.

Läs mer om reformsamarbetet här: Utvecklingssamarbete - Sweden Abroad