Svenska utvecklingssamarbetet i Moldavien

I den svenska samarbetsstrategin med Moldavien för perioden 2014-2020 är det övergripande målet på lång sikt att Moldavien är väl integrerat med EU, inklusive unionens värderingar. Målet för samarbetet i Östeuropa är att stärka demokratin, rättvis och hållbar utveckling och en närmare anpassning till Europeiska unionen och dess värderingar. Utvecklingssamarbetet med Moldavien kommer därmed att bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling baserad på ett rättighetsperspektiv och fattigas perspektiv.

Läs mer om reformsamarbetet genom att klicka här.

Senast uppdaterad 31 jan 2020, 15.42