Praktik på ambassaden

Sveriges Ambassad i Chisinau tar emot en praktikant varje vår- och hösttermin. Utlysning för praktikplatsen sker normalt i mars månad för höstterminens praktik och i oktober månad för vårterminen. Praktikperioden omfattar ca 20 veckor, motsvarande en termins studier. Exakt praktikperiod avtalas mellan praktikanten och ambassaden.

För att kunna göra praktik på ambassaden måste du enligt regelverket vara svensk medborgare. Som praktikant ansvarar du själv för att få erforderligt arbetstillstånd för vistelse i Moldavien under praktiktiden. Information om detta finns att få på ambassaden.

Som praktikant på en utlandsmyndighet ska du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. 

Praktiken omfattar normalt en termin på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Praktik ska inte genomföras under sommarmånaderna.

Som praktikant inom utrikesförvaltningen måste du vara försäkrad under hela praktikperioden. Ett stort antal universitet/högskolor har tecknat samlingsförsäkringen Student UT. Du måste kunna visa att du har giltig försäkring för att kunna praktisera inom utrikesförvaltningen.

Att praktisera inom utrikesförvaltningen ställer särskilda krav på säkerhetskontroll. Säkerhetskontroll sker till exempel genom intervjuer, referenstagningar, granskning av betyg och CV. Krav på svenskt medborgarskap gäller när registerkontroll är en förutsättning för praktikplatsen.

 

Senast uppdaterad 09 sep 2022, 15.03