Valår - utökad information för dig som vill rösta från utlandet

13 feb 2018

Den 9 september är det åter val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet, men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige.

Den 9 september är det åter val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet, men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige.

Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig för en ny tioårsperiod. Glöm därför inte att anmäla dig till röstlängden genom att fylla i Skatteverkets blankett "Ny adress/röstlängd för utvandrad". Adressen står på blanketten.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

För att utlandsröstkortet och annan information ska kunna nå dig i utlandet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige.

All som bor utomlands kan brevrösta. Brevröstningsmaterial kommer att kunna beställas från Valmyndigheten. Du kan också rösta på ambassaden.

För mer information om valet och rösträtt för bosatta i utlandet, se Valmyndighetens hemsida: Valmyndigeten

Senast uppdaterad 14 feb 2018, 15.03