Meny

Programansvarig specialist/analytiker till Ambassaden i Moldavien, ref MDA-PO1

17 jul 2019

Utlandsmyndigheten Chisinau har fem utsända och åtta lokalanställda tjänstemän. Utlandsmyndigheten är delegerad att ge ett omfattande reformstöd till Moldavien med det övergripande syftet att bidra till att landet närmar sig EU. Biståndet uppgår till 110 MSEK per år. Stödet samordnas av en utsänd chef för reformsamarbetet och hanteras av en utsänd och tre lokalanställda programhandläggare, samt en lokalanställd programadministratör på deltid.

Samarbetet regleras av en strategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014-20 som också omfattar Moldavien. Strategin anger "Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling" som ett av resultatområdena. Befattningen kommer främst att hantera och utveckla portföljen inom det området. I befattningen ingår även ansvar för den övergripande utvecklings- och fattigdomsanalysen. Strategin går att ladda ned här

Arbetsuppgifter

Med fokus på strategimålen rörande ”ökad ekonomiskintegrering med EU och marknadsekonomisk utveckling”:

 • Bidra till att utveckla insatsportföljen i nära samarbete med kollegorna i biståndsteamet.
 • Aktivt initiera, facilitera och stärka nätverk av olika aktörer, internationella och lokala, för att stimulera reformer och utvecklingsprocesser i Moldavien.
 • Handlägga insatser i enlighet med Sidas regel för biståndsinsatser.
 • Integrera jämställdhet, miljö/klimat och konfliktperspektiv i portföljen och i enskilda insatser.
 • Bidra till det organisatoriska lärandet på UM och Sida genom proaktiv resultatuppföljning (t.ex. studier, utvärderingar, fältresor) och återföring av kunskap från nätverksdeltagande och global metodutveckling till biståndsteamet.
 • Bidra till UM:s externa kommunikation (presentationer, sociala medier etc) och rapportering till UD och Sida.

Genom analytikerrollen:

 • Leda UM:s arbete med övergripande utvecklingsanalys, t.ex. genom tillämpning av MPDA-ansatser och portföljanalyser.
 • Leda UM:s arbete med Agenda 2030 och FN-systemets bidrag till dess genomförande.
 • Leda UM:s arbete med strategirapporter, strategiplaner, strategiuppföljning och kommande strategiarbete.  
 • Leda UM:s förberedande arbete inför kommande EU-delegerade insatser.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sida personalpolicy.

Utbildning

 • Akademisk examen inom ett eller flera områden kopplat till verksamhetsområdet

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Mycket god erfarenhet av utvecklingsfrågor
 • Gedigen kunskap om marknadsutveckling (inklusive handel, näringsliv och finansiella system) i ett utvecklingsperspektiv
 • God analytisk förmåga
 • God förmåga att leda och kommunicera kring komplexa frågor
 • God förmåga att hantera och kommunicera komplexa frågor och utmaningar

Meriter

 • Erfarenhet av Sidas system och rutiner
 • Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet eller liknande internationell miljö
 • Erfarenhet av övergripande utvecklingsanalys
 • Högre akademisk examen
 • Kunskap om Östeuropa, inklusive Moldavien
 • Kunskap om EU:s regelverk
 • Kunskaper i rumänska och/eller ryska

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2022-08-15. Tillträde snarast. Lön efter överenskommelse.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr MDA-PO1.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Adam Amberg, +373 79 209 503.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Ulrika Hessling Sjöström, tfn 08-698 53 74) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 30 augusti 2019.

Sida välkomnar alla sökande.

Senast uppdaterad 17 jul 2019, 10.29