Praktikant till Sveriges ambassaden i Chisinau vt 2019

24 okt 2018

Är du intresserad av vad som händer i Moldavien och Östeuropa just nu? Studerar du statsvetenskap, juridik, ekonomi eller något annat ämne på högskolenivå där du får möjlighet att fördjupa dig i situationen i Östeuropa? Tycker du om att skriva? Då ska du söka praktik hos oss på ambassaden i Chisinau för våren 2019. Sista ansökningsdag är 1 november.

Uppgifter under praktiken
Ambassaden i Chisinau erbjuder en praktikant möjligheten att få en allsidig inblick i arbetet på en medelstor svensk utlandsmyndighet vars verksamhet sträcker sig över ett brett område med bevakning av ekonomisk och politisk utveckling, Sverigefrämjande, kultur- och handelsutbyte samt ett omfattande utvecklingssamarbetsprogram. Vi är i dag 14 medarbetare på ambassaden, varav sex är utsända från Sverige. Situationen i Moldavien förändras ständigt och ambassaden ställs hela tiden inför nya utmaningar. Vi verkar därför i en spännande miljö med emellanåt tvära kast och varierande arbetsuppgifter. Att göra sin praktik hos oss är en unik möjlighet att få erfarenhet av hur en svensk utlandsmyndighet fungerar i ett samhälle under omfattande utveckling i vårt närområde.

Som praktikant på ambassaden kommer du att följa utvecklingen och sammanställa nyhetsrapportering, delta i kommunikationsarbetet samt ta fram och sammanställa bakgrund till tematiska rapporter inom ambassadens olika verksamhetsområden. Särskild vikt kommer att läggas vid att följa Moldaviens reformarbete och EU-integrationssträvande. Du kommer att få tillfälle att delta i möten och seminarier, samt i förberedelser av ambassadaktiviteter, inklusive besöksverksamhet. Även arbetsuppgifter kopplade till ambassadens övriga verksamhet kan komma att utgöra en del av praktiken. I förekommande fall ges praktikanterna också möjlighet till fördjupning i ett ämne inom ambassadens verksamhetsområde. Målsättningen är att praktikanten ska få bekanta sig med de olika arbetsområden och arbetsuppgifter som förekommer vid utlandsmyndigheten.

Din bakgrund och kompetens
Som praktikant ska du vara inskriven som student vid universitet eller högskola, gärna med inriktning på statsvetenskap, ekonomi eller juridik, eller annan utbildning som kan vara relevant för ambassadens verksamhet. Institutionen ska intyga att praktiken är poänggivande eller relevant för studentens utbildning. Lärosätet är huvudman för praktikanten under praktiktiden och ansvarar för försäkring.

God kännedom såväl som intresse för Östeuropa och EU är önskvärt. Kunskaper i rumänska eller ryska är meriterande. Vi förutsätter att du uttrycker dig mycket väl i skrift på både svenska och engelska, kan samla in och analysera stora mängder information samt att du kan arbeta självständigt. Två referenser bifogas vid ansökningstillfället. Ett kortare skrivtest kommer även att genomföras i samband med eventuell intervju.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta Anja Jahn Günther på telefon +373 22 26 73 41, anja.jahn.gunther@gov.se

Välkommen med din ansökan inklusive CV, personligt brev och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast den 1 november 2018. Skicka din ansökan via mail till anja.jahn.gunther@gov.se.

Tänk på att texten ska skrivas rätt upp och ner. Inga indrag, feststil eller kodningar ska användas. Använd inte mer än 6 000 tecken. 

Senast uppdaterad 24 okt 2018, 16.17