Meny

Information om anmälan till röstlängden inför valet till Europaparlamentet 2019

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige) men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i valet till Europaparlamentet den 26 maj.

Valmyndigheten informerar

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den och för att få röstkort och material för brevröstning skickat till dig. Röstlängden som upprättas inför varje val grundas på de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Det är också från det registret vi hämtar andra uppgifter om utlandssvenskar som exempelvis adressuppgifter.

Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:

·         anmäla dig till röstlängd, eller

·         anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet.

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

Mer information

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på Valmyndighetens hemsida. Eller kontakta dem på tel: + 46 10 57 57 000

Senast uppdaterad 03 apr 2019, 10.37