Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd

Den 1 januari – 30 juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Sverige tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa sedan andra världskriget.

– Det svenska ordförandeskapet kommer med stor beslutsamhet driva på arbetet för ett grönare, säkrare och friare Europa, för ökad europeisk konkurrenskraft och för en stark europeisk röst i världen, säger statsminister Ulf Kristersson.

Prioriteringarna kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Säkerhet – enighet
  • Konkurrenskraft
  • Grön omställning och energiomställning
  • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Läs mer om Sveriges prioriteringar och ordförandeskapets program på Sweden2023.eu

Senast uppdaterad 11 jan 2023, 08.58