Handlingar att lämna in i samband med visumansökan

För att ambassaden ska kunna hantera din ansökan om visering ska du lämna in samtliga handlingar i enlighet med de checklistor som du hittar på VFS hemsida.

- Ambassaden uppmanar dig att medta samtliga handlingar i samband med att du lämnar in en visumansökan till VFS. Vänligen skicka inga handlingar per post, fax eller epost.

- Samtliga handlingar som lämnas in ska vara översatta till engelska eller franska.

- För checklistor samt mer information vänligen se VFS Globals hemsida.

Senast uppdaterad 23 sep 2021, 11.46