Besök längre än 90 dagar

Om du redan vid ansökningstillfället vet att du behöver vistas i Sverige längre tid än tre månader, bör du ansöka uppehållstillstånd för besök.

Detta tillstånd beslutas enligt svenska regler. Information och blanketter hittar du på Migrationsverkets hemsida.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök sänds alltid till Migrationsverket i Sverige och beslutas där. Om ansökan beviljas brukar uppehållstillstånd ges för mellan tre och tolv månader.

För att du ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd för besök ska syftet med resan till Sverige vara att göra ett besök, inte bosättning. Försörjningen ska vara tryggad under hela vistelsen, och du ska ha en returbiljett eller tillräckligt med pengar för återresan. Det finns inget krav på en medicinsk reseförsäkring, men det rekommenderas eftersom kostnader för sjukvård kan bli höga.

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 15.59