Besök längre än 90 dagar

Om du redan vid ansökningstillfället vet att du behöver vistas i Sverige längre tid än tre månader, bör du ansöka uppehållstillstånd för besök eller, om du har särskilda skäl, ett så kallat D-visum.

Dessa tillstånd beslutas enligt svenska regler. Det innebär t.ex. att viseringsförenklingsavtal inte gäller och att beslutet om visum inte kan överklagas. Mer information och alla blanketter hittar du på Migrationsverkets hemsida.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök sänds alltid till Migrationsverket i Sverige och beslutas där. Handläggningstiden är därför längre än för en D-visering. Om ansökan beviljas brukar uppehållstillstånd ges för mellan tre och tolv månader.

För att du ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd för besök eller ett nationellt visum ska syftet med resan till Sverige vara att göra ett besök, inte bosättning. Försörjningen ska vara tryggad under hela vistelsen, och du ska ha en returbiljett eller tillräckligt med pengar för återresan. Det finns inget krav på en medicinsk reseförsäkring, men det rekommenderas eftersom kostnader för sjukvård kan bli höga.

Om du har särskilda skäl kan du få ett nationellt visum (en s.k. D-visering) för längre tid än 90 dagar, men högst ett år. Särskilda skäl kan till exempel vara att du behöver resa till Sverige flera gånger under ett år för att göra affärer eller besöka egna barn. Ett nationellt visum gäller för fri rörlighet inom hela Schengenområdet, på samma sätt som ett uppehållstillstånd. Du bestämmer själv hur många gånger du vill resa in i Schengenområdet så länge visumet är giltigt.

Ansökan uppehållstillstånd för besök:

  • blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök
  • blanketten Familjeuppgifter (bilaga till din ansökan)
  • ett pass eller annan giltig resehandling
  • kopia av biljett tur- och retur
  • om du är under 18 år krävs blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn och dina vårdnadshavares medgivande

Den du ska besöka i Sverige behöver dessa dokument:

Handlingar får inte vara äldre än tre månader.

  • blanketten Inbjudan - för dig som vill bjuda in släkt och vänner, vilken ska vara i original
  • personbevis med ändamål "Inbjudan"
  • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige

Ansökan om D-visum

  • blankett National Visa (D-visa) (blanketten finns bara på engelska)
Senast uppdaterad 11 jan 2018, 15.59