Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om visum

Vuxna: 80 euro dvs. 850 MAD Barn 6 - 12 år: 40 euro dvs. 425 MAD

Ansökningsavgiften i lokal valuta är knuten till Euro och ändras vid större kursändringar.

VFS Global VFS Global tar en avgift på 255 MAD per ansökan utöver avgiften ovan för visumet.

Så här betalar du

Du ansöker genomVFS Global och betalar visum- och serviceavgiften till företaget enligt deras rutiner.

Undantag från avgift oavsett medborgarskap

Följande betalar ingen ansökningsavgift utan endast avgiften på 260 MAD till VFS Global:

  • barn under sex år
  • skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.
  • forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning
  • företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer
  • anhöriga till medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz om de reser tillsammans med dem eller ska träffa dem i samband med resan. Läs mer vilka som räknas som anhöriga på Migrationsverkets webbplats. Anhöriga till svenska medborgare måste betala avgift för att söka visum.

För mer information vänligen se Migrationsverkets webbplats

Senast uppdaterad 23 sep 2021, 11.34