Meny

#Wikigap – för ett jämställt internet

12 mar 2018

Wikipedia är världens största nätbaserade och användargenererade uppslagsverk. Kunskap är makt, och innehållet på Wikipedia färgar vår kunskap om världen. Men där, liksom i andra delar av samhället, råder stor obalans mellan kvinnor och män. Inför den internationella kvinnodagen anordnade Sveriges ambassad i Rabat den 7 mars en skrivstuga som del av den internationella satsningen #Wikigap. Liknande skrivstugor hölls i över 50 länder, från Sverige till Vietnam, Egypten och Colombia.

90 procent av de som skapar innehållet på Wikipedia är män och det finns mer än fyra gånger fler artiklar om män än om kvinnor. Siffrorna varierar något regionalt, men hur man än vrider och vänder på det är bilden entydig: informationen om kvinnor är mindre omfattande än den är om män. Oavsett var i världen man går in på Wikipedia. Eventet #WikiGap samlade människor runt om i världen för att fylla på Wikipedia med information om kvinnliga aktörer, experter och förebilder inom olika fält.

Vår ambition var att öka representationen av marockanska kvinnor särskilt inom politiken och i civilsamhället på Wikipedia. Med hashtagen #wikifemmesmaroc kunde våra följare nominera kvinnor som de ansåg förtjänade Wikipedia artiklar på sociala medier. Skrivstugan i Rabat genomfördes i samarbete med lokala aktörer såsom National Democratic Institute (NDI), l’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), Wikimédia Morocco samt UN Women Maghreb. Totalt 50 volontärer deltog i författandet av artiklar. Dessa var främst studenter men även representanter från lokala kvinnorättsorganisationer såsom The Center for Women's Studies in Islam. Evenemanget avslutades med en reception där samtliga volontärer fick ett personligt certifikat som bevis på sitt deltagande.

 Sverige är det första landet i världen som bedriver en feministisk utrikespolitik. Det gör vi utifrån övertygelsen att jämställdhet är rätt men också för att jämställdhet är en grundläggande förutsättning för hållbar fred och säkerhet.  Den feministiska utrikespolitiken handlar om kvinnors rättigheter, representation och resurser. Med #WikiGap förbättrade våra volontärer representationen av kvinnor på Wikipedia och internet. Initiativet var väl uppskattat och flera volontärer har uttryckt att de vill fortsätta detta arbete även efter Wikigap. Vi är glada över att ha väckt diskussion och uppmärksammat frågan kring jämställdhet på internet.

 

 

Senast uppdaterad 12 mar 2018, 17.31