Viktig information till svenskar i Marocko

16 mar 2020

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan ska inte ses som en generell uppmaning att resa hem till Sverige. Det kan ibland vara bäst att inte resa över huvud taget en tid framöver. I fallet Marocko går det i dagsläget inte att resa in eller ut.

Sammanfattningsvis vill vi uppmana svenskar i Marocko att:

  •  Ladda ner UD resklar-appen, välj land Marocko och sätt på push-notiser för att hålla dig uppdaterad
  • Skriv in dig på svensklistan, länk nedan. 
  • Håll dig uppdaterad via Resklar-appen och hemsidan
  • Se över din situation så att du har boende och uppehälle för den tid som undantagstillståndet gäller (t.v. till 10 juni)

För mer aktuell information, klicka här

För att begränsa spridningen av coronaviruset har Marocko successivt infört alltmer ingripande begränsningar för den allmänna samfärdseln. Den 21 mars började undantagstillstånd gälla med förbud mot alla förflyttningar utanför hemmet med undantag för att handla och uppsöka vård/apotek, samt för viss begränsad personal i samhällsviktiga funktioner att ta sig till arbetet. Undantagstillståndet har vidare förlängts till den 10 juni. 

Sedan 22 mars är också all persontrafik med flyg- och båt till utlandet stoppad. Från 24 mars upphör buss- och tågtrafiken mellan städer, med undantag för vissa pendeltåg. 

Vi uppmanar svenskar som befinner sig i Marocko att hålla sig uppdaterade via media samt följa vår hemsida och uppdateringar via UD Resklar. Eftersom undantagstillstånd med begränsningar i rörelsefriheten gäller fram till den 10 juni, om inte längre, rekommenderar vi alla att se över sin situation och ordna med varaktiga lösningar för boende och uppehälle.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till SvensklistanObs! Ange var du befinner dig och kontaktuppgifter.

När vi får ny information kommer informationen att kommuniceras via appen, hemsidan och vår facebooksida - Ambassade de Suède à Rabat

Senast uppdaterad 25 mar 2020, 17.13