Ungdomsengagemang i fokus under Nordiska Filmveckorna 2019

För sjätte året i Rabat, tredje året i Casablanca och för andra året i Tanger arrangerades de Nordiska Filmveckorna i Marocko under november & december månad. Sedan starten år 2014 har de nordiska ambassaderna i Marocko årligen bjudit in allmänheten att upptäcka nordiskt kultur- och samhällsliv genom visning av filmer från respektive land. Årets upplaga fokuserade på ungdomars möjligheter att påverka samhället genom engagemang i civilsamhället på regional, nationell och internationell nivå. Det svenska bidraget utgjordes av Gabriela Pichlers ’Amatörer’ som porträtterar två klipska tonårstjejer som tar sig an uppgiften att dokumentera livet och verkligheten i den fiktiva småstaden Lafors. Med ambitionen att fånga Lafors riktiga identitet upptäcker de båda tjejerna, tack vare filmskapandet, ett nytt sätt att kommunicera med sin omgivning vilket avslöjar olika lager som bygden består av. De fyra filmer som visades utlöste såväl skratt som tårar, men öppnade även upp för samtal mellan publik och de inbjudna filmskapare som fanns på plats under visningarna. I Rabat ägde även en Masterclass rum med fokus på filmskapande samt en paneldebatt bestående av marockanska och nordiska gäster som bjöd in publiken till att ta del utav livserfarenheter och viktiga tips om man som ungdom söker påverka samhället. Samtalet lyfte upp både fysiska och psykiska utmaningar som unga står framför idag vare sig det gällde klimathotet eller psykisk ohälsa. Huvudbudskapet som panellisterna förmedlade var ” Tro på din dröm och på dig själv”. I publiken fanns studenter från filmskolan ISMAC och medieinstitutet ISIC, liksom andra närliggande universitet, som deltog i debatten med stort engagemang.

De nordiska filmveckorna ger den marockanska publiken möjlighet att ta del av vidden inom nordisk film vilket tillåter nordisk kultur att nå nya breddgrader. Årets upplaga presenterade fyra filmer som på olika vis skildrar aspekter av Ungdomsengagemang genom historier om vänskap, kärlek, identitet och relationer. ”There will be a day” (DK), ”Amatörer” (SE), ”Bravehearts” (NO) och ”Aurora” (FI) utlöste skratt och tårar men öppnade även upp för reflektion och diskussion mellan publiken och de filmskapare som fanns med under visningarna i Rabat. Den svenska filmen som visades, regisserad av Gabriela Pichler, gav publiken chans att bekanta sig med den svenska landsbygden och de starka karaktärerna Aida, Dana och Musse – två tonårstjejer som bestämmer sig för att skildra verkligheten i Lafors och en kommunpolitiker som under filmens gång kommer i kontakt med småstadens fördomsfulla sidor. Gabriela Pichler, som regisserat den svenska filmen ”Amatörer”, fanns på plats i biosalongen tillsammans med filmfotografen Johan Lundborg för att svara på frågor som publiken hade efter filmvisningen. I filmen talas 9 olika språk och den porträtterar människor ifrån flera olika kulturer. Den gav stark resonans i biosalen vilket ledde till en stor bredd av frågor ifrån publikens sida. Regissören till den norska dokumentären ”Bravehearts”, Kari Anne Moe, närvarande även när hennes film visades och svarade på frågor från publiken.

 

Filmtävling och resa till Sverige

I anslutning till de nordiska filmveckorna arrangerades en kortfilmstävling för studenter på Isic. Tävlingen var uppdelad i två kategorier – en med franskt tal och en med arabiskt tal. Filmerna var cirka sex minuter långa och deltagarna fick i uppgift att porträttera deras vision av en bättre framtid i dokumentär-format. När vinnarna skulle utropas var spänningen i rummet onekligen påtaglig och närSveriges ambassadör Niklas Kebbon presenterade de två vinnarna öste jubel och applåder ner över amfiteatern. De båda pristagarna kommer att få åka på en studieresa till Sverige i början på nästa år för att bland annat besöka det svenska medieinstitutet Fojo i Kalmar som ISIC samarbetar med. 

Debatt om Ungdomsengagemenag i civilsamhället för en bättre framtid.

Under öppningsveckan i Rabat arrangerade de nordiska ambassaderna en paneldebatt på temat Ungdomsengagemang i civilsamhället i Marocko och Norden. Salla Kettunen ungdomsrepresentant för FN Finland och regissören Kari Anne Moe (NOR) deltog i panelen tillsammans med entreprenören Oliver Martinsens (DK), liksom den marockanska skribenten Sonia Terrab samt entreprenören Hatim El Otmani och konstnärinnan Soukaïna Aziz El Idrissi. Den norsk-marockanska regissören Nour-Eddine Lakhmari modererade samtalet mellan panelen och publiken, som bestod av studenter från medieinstitutet ISIC och filmskolan ISMAC. Gensvaret från publiken var stort och många studenter bidrog med egna reflektioner och tankar om vägen framåt för en bättre framtid – något som bekräftar frågans relevans och betydelse för unga studenter och framtida entreprenörer i Marocko. Samtalet lyfte bland annat exempel på framgångsrika initiativ men också nödvändiga åtgärder som återstår att få till stånd för en bättre värld. Ifrån den marockanska sidan betonades bland annat vikten av att engagera ungdomen i politiken vars röstdeltagande i nationella val är oroväckande lågt. Ifrån den nordiska sidan lyftes exempelvis ungdomars förmåga att göra sin röst hörd med hjälp av sociala medier. Tron på sig själv samt sina drömmar löpte som en röd tråd genom diskussionen och samtliga panelmedlemmar uppmuntrade studenterna som var på plats att våga ta risker och kämpa för vad dom anser vara rätt. 

Masterclass – samtal mellan nordiska filmskapare och studenter

Inom ramen för de Nordiska Filmveckorna i Rabat presenterade även Gabriela Pichler, Johan Lundborg och Kari Anne Moe utdrag från sina professionella karriärer för en grupp på cirka 50 studenter i film och dokumentär journalistik. Genom att delge egna erfarenheter från skapandeprocessen och branschen gav de en klar bild av filmskapandets olika komponenter. Samtalet berörde bland annat vikten av att våga ta risker, hur man identifierar en idé värd att satsa på och betydelsen av en stark vision att hålla fast vid i en tuff och på många sätt osäker bransch. Panellisterna gav även de unga aspirerande filmskaparna i publiken råd om hur de kan förvalta filmskapandet för att skapa positiv förändring i samhället – med hänvisning till filmens unika förmåga att bana nya vägar för samhällsdebatt och förändring. 

Stort tack till publiken i Rabat, Casablanca och Tanger som besökte biosalongerna och deltog i samtalet om Ungdomars engagemang i civilsamhället! Ambassaden vill även rikta ett stort tack till Nordiska Ministerrådet och Svenska Institutet för deras stöd samt till ISIC som var med och arrangerade paneldebatten i Rabat.

 

Håll utkik på ambassadens Facebook -sida och Twitter SwedeninMA för uppdateringar om framtida events och arrangemang!

Senast uppdaterad 04 dec 2019, 10.45