Anmäl dig på svensklistan

31 aug 2022

Anmäl din utlandsvistelse på svensklistan! Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna kan vid behov användas av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det land du befinner dig i.

Dina uppgifter sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Du kan avanmäla dig själv när du vill. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse.

Anmäl dig här!

Senast uppdaterad 29 sep 2022, 08.40