Meny

Praktiktjänstgöring vid Sveriges Ambassad

Sveriges ambassad i Kuala Lumpur välkomnar nu ansökningar inför vårterminen 2020

Ambassaden i Kuala Lumpur kan erbjuda en stimulerande praktikperiod som ger inblick i många delar av vår verksamhet. Ambassaden täcker ett stort verksamhetsområde i vilket ingår politiska, handelspolitiska och näringslivsfrämjande frågor, press/information/kultur, inklusive Sverigefrämjande, samt rättsliga frågor och konsulära ärenden. Fokus för ambassadens verksamhet är handels- och Sverigefrämjande.

Uppgifter under praktiken
Bland praktikantens arbetsuppgifter ingår att ta fram underlag för ambassadrapporter, delta i och rapportera från konferenser i Kuala Lumpur å ambassadens vägnar, delta i förberedelserna för främjarevenemang, bidra till ambassadens arbete med offentlig diplomati bland annat via ambassadens sociala media, skriva viss egen rapportering samt i övrigt följa ambassadens verksamhet. 

Din bakgrund och kompetens
Praktikanten bör ha genomfört större delen av ett program med statsvetenskaplig, juridisk, förvaltningsrättslig eller ekonomisk inriktning. Praktikanten ska även ha ett brett och särskilt intresse för internationella frågor, vara van vid självständigt arbete, uttrycka sig väl i tal och skrift och vara socialt kompetent.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.För att praktisera inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder) och att universitetet eller högskolan står som huvudman. Ambassaden är därmed inte formell arbetsgivare. Praktik vid en ambassad är oavlönad men meriterande för akademiska poäng – och därmed studiemedelsberättigande – vid flertalet lärosäten. Om praktiken inte ingår i universitetets eller högskolans ordinarie utbildningsprogram krävs att respektive institution/fakultet intygar praktikens relevans för studentens utbildning.

Ambassaden ersätter inte bostads-, rese-, eller försäkringskostnader. Praktikperioden är cirka 20 veckor och bör motsvara en termins studier. Exakt tidsperiod bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden. Praktikanter vid utlandsmyndigheter ska vara fullt försäkrade, t.ex. genom "Student UT" från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se/kualalumpur

Är du intresserad? Har du frågor om praktiken på ambassaden kan du vända dig till Ola Pihlblad ola.pihlblad@gov.se eller vår nuvarande praktikant  Thilde Wolf thilde.wolf@gov.se

Ansökningstiden för vårterminen 2020 har passerat. 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 29 okt 2019, 09.49