Meny

Aktuella frågor och svar om COVID-19 i Malaysia

15 jul 2020

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder förutom Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien från och med 30 juni. För samtliga övriga länder förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut fortfarande.

Aktuell reseinformation hittar du här

Vad innebär den malaysiska regeringens beslut ”Movement Control Order”?

Den malaysiska regeringens beslut om ett partiellt utegångsförbud som började gälla 18 mars 2020 har tidvis skärpts och sedan har restriktionerna lättats. Fortfarande gäller bland annat att stora folksamlingar är förbjudna och krav på social distansering och handhygien.

  1. Det är förbjudet för malaysier, som inte har uppehållstillstånd i andra länder, att resa utomlands. Malaysier som reser in i landet måste genomgå hälsokontroll och sätts därefter i hemkarantän i 14 dagar beroende på vilket land man reser ifrån.

  2. Inreserestriktioner i Malaysia gäller för utländska medborgare. Vissa undantag görs för t ex innehavare av permanent uppehållstillstånd i Malaysia, som dock bl a måste uppvisa ett nyligen gjort PCR-test och underkasta sig karantänsreglerna, förutom de som reser in från
    sk ”green zone countries”

  3. Allmänna och privata institut för högre utbildning ska hålla stängt.

Situationen förändras för närvarande snabbt och svaren nedan kan snabbt bli inaktuella. Läs nedan aktuella frågor och svar.

Kan utländska medborgare resa in i Malaysia?

Det inreseförbud som rått i Malaysia sedan 18 mars ersätts av nya regler för utländska medborgare som ska resa in i landet.  Läs mer i denna vägledning från malaysiska migrationsmyndigheten! 
Ytterligare information för utländska medborgare med MM2H-visa

Observera att ambassaden inte kan uttolka eller besvara frågor rörande de malaysiska inresebestämmelserna. 

Vad händer om jag stannar kvar i Malaysia under Movement Control Order-perioden och mitt uppehållstillstånd löper ut?

Enligt den malaysiska migrationsmyndigheten gällde tidigare att utländska medborgare med giltiga resehandlingar vars visum/uppehållstillstånd (short-term pass eller social visit pass) löpt ut under Movement Control Order-perioden tilläts stanna i Malaysia så länge Movement Control Order var ikraft. 

Enligt uttalande av regeringen den 19 juni upphör denna dispens från kravet på innehav av giltig visering eller uppehållstillstånd i och med att Recovery Movement Control Order trätt i kraft den 10 juni. Utländska medborgare vars visering/social pass visa eller uppehållstillstånd löpt ut måste enligt regeringen snarast besöka malaysiska migrationsmyndigheten för att antingen försöka förlänga sitt uppehållstillstånd eller snarast lämna landet.  

Ambassaden rekommenderar personer med turistvisum/social visit pass, som har gått ut eller är på väg att gå ut, att resa tillbaka till Sverige så snart som möjligt.

Malaysiska myndigheter avser inte att bevilja förlängningar av turistviseringar/social pass visa, såvida inte personen har varit förhindrad att lämna Malaysia och är strandsatt t ex till följd av sjukdom.

- Om personen med uppehållstillstånd (andra tillstånd än turistvisum) vill stanna kvar i Malaysia måste denne förnya sitt uppehållstillstånd snarast möjligt. Ambassaden rekommenderar att den som vill förlänga sitt uppehållstillstånd bokar tid hos migrationsmyndigheten för att lämna in ansökan så snart som möjligt. Ambassaden kan inte uttala sig om möjligheterna att få en ansökan om förlängning beviljad då det är en fråga för malaysiska myndigheter.

- Om personen vill resa ut ur Malaysia, men inte lyckas hitta flyg, måste vederbörande ansöka om ”Special Pass” så snart som möjligt.

Migrationsmyndigheten kommer endast att ombesörja ärenden som har tidsbokats. Tidsbokning hos migrationsmyndigheten ska ske via www.sto.imi.gov.my. Se också bilaga. Enligt den malaysiska regeringens uttalande den 19 juni fungerar alla migrationskontor i Malaysia som vanligt under Recovery Movement Control Order, som trädde i kraft 10 juni.  

Kan utländska medborgare lämna Malaysia under den tid som det partiella undantagstillståndet är i kraft?

Inga restriktioner gäller i Malaysia för utländska medborgare som vill lämna landet. Ett problem kan vara bristen på flygbolag som fortfarande flyger mellan Malaysia och Europa. Men flygförbindelserna mellan Malaysia och Sverige har hela tiden upprätthållits under covid-19-krisen.

Kontakta ditt resebolag/flygbolag för information! 

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. Det är ett beslut som individen måste ta. Det kan dock vara bra att se över sin hemförsäkring så att reseskyddet täcker eventuella merkostnader.

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?

UD:s möjligheter att bistå kan i nuvarande situation påverkas av omständigheterna som nu råder. UD uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen och acceptera ovisshet. Många resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas.

Det är ett gemensamt ansvar att nu försöka hantera situationer som beror på utbrottet av coronavirus. Resebranschen, försäkringsbolag, utrikesförvaltningen och den enskilde måste alla hjälpas åt. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder. Om du befinner dig på resa utomlands, följ lokal nyhetsrapportering för att få uppdaterad information om situationen. Följ också ambassadernas reseråd som uppdateras löpande.

UD har hämtat hem resenärer från olika länder. Varför gör inte ni på liknande sätt för andra länder?

UD arbetar konsekvent med att identifiera länder och platser i världen där behov av assisterade utresor finns. Vi har redan genomfört ett flertal och ytterligare kommer att genomföras. Det är dock i huvudsak resenärens eget ansvar liksom de flygbolag och reseföretag som har skött transporten ut som också ska ordna hemresan. Detta förändras inte för det fall UD bistår med alternativa hemtransporter. Dessutom är det förenat med en kostnad så resenären bör fortsätta titta på alternativa lösningar.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Coronavirus

Hittills har över åttatusen fall konstaterats i Malaysia.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder.

Malaysiska hälsoministeriet höjde den 23 januari beredskapen för att hantera och motverka spridningen av COVID-19 till Malaysia. Preventiva åtgärder initierats och hälsovårdande institutioner vidtagit åtgärder för att kunna hantera smittade personer. 26 sjukhus i landet har beredskap och kapacitet att ta emot COVID-19-smittade personer, och 57 screeninginstanser aktiverats.

För närmare information om hälsoläget i Malaysia, hänvisas till hälsoministeriets hemsida som uppdateras kontinuerligt, där information på engelska finns om COVID-19-läget Hälsoministeriet Malaysia  - på websidan klicka på English i vänstra hörnet för att få informationen på engelska.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Senast uppdaterad 15 jul 2020, 14.48